Autorské a IT právo

 • poskytování právních služeb v oblasti ochranných známek (zápis ochranné známky, její správa a ochrana), patentů a průmyslových vzorů
 • právní poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, obchodního označení a know-how
 • komplexní právní servis v oblasti ochrany autorského díla (problematika spojená s autorstvím a jeho ochranou)
 • příprava smluv o užití autorského díla, licenčních a podlicenčních smluv
 • poskytování právních služeb v oblasti doménového, softwarového a internetového práva
 • zastupování v soudních sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví
 • právní aspekty implementace IT systémů
 • smluvní a sporná agenda související s postavením a prací vývojáře či podnikatele v oblasti IT
 • poradenství v otázkách souvisejících s mediálním právem
 • právní pomoc při realizaci ICT projektů
 • GDPR
 • právní zastupování a obhajoba v trestněprávně relevantních případech souvisejících s IT

Ačkoli lze počátky advokacie nalézt již v období starověkého Říma, není možné při jejím výkonu ustrnout v minulosti. Proto v naší advokátní kanceláři působí špičkoví advokáti, kteří se specializují na mediální právo a jednotlivé aspekty práva informačních technologií, mezi které patří právo duševního vlastnictví, právo ICT, internetové právo.

Právo IT je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví. To je ostatně spojeno i s jeho významnou složkou – virtualitou, která nezná hranic ani v čase, ani v okruhu svého uplatnění – co bylo včera moderní, je již dnes zastaralé. Proto při poskytování právních služeb klademe velký důraz na reflexi aktuální rozhodovací praxe národních i mezinárodních soudů a nových poznatků z teorie.

Klientům poskytujeme právní služby např. při tvorbě licenčních smluv, při vedení sporů vyplývajících ze zaměstnaneckých děl a z porušení práv na ochranu osobnosti, při tvorbě právních stanovisek v oblasti komunikací, při zastoupení poškozeného v oblasti tzv. kyberzločinu a trestné činnosti proti závazným pravidlům tržní ekonomiky či při vedení kontraktačního procesu v oblasti software a hardware.

V rámci mediálního práva poskytujeme právní služby týkající se všech podob médií. Specializujeme se zejména na právní regulaci televizního, rozhlasového a on-line vysílání.

Náš tým v oblasti IT a médií je složen z inovativně přemýšlejících odborníků, kteří jsou připraveni postarat se o správné nastavení právních aspektů vaší práce a její ochrany. Vy se tak můžete plně soustředit na váš projekt a nedat šanci konkurenci, aby se dostala napřed. S našimi experty v oblasti IT a médií vám nebude hrozit game over.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Reference

Naše práce mluví za nás

Torch Entertainment s.r.o.

Od roku 2017 poskytujeme komplexní právní služby společnosti Torch Entertainment s.r.o., která podniká v oblasti IT a ICT, zejména v zábavním průmyslu v oblasti virtuální reality. Torch Entertainment také navrhuje, vyvíjí a distribuuje vlastní hry. Této společnosti poskytujeme komplexní právní poradenství a zastoupení nejen v běžné agendě společnosti, ale zejména v oblasti IT práva, autorských práv a licencí. 

Více >

Český rozhlas

Naše advokátní kancelářI, na základě vyhrané veřejné zakázky, poskytuje od roku 2012 právní služby Českému rozhlasu, zejména v oblastech občanského, obchodního, správního a trestního práva počínaje přípravou, zpracováním a revizemí právních dokumentů, zastupováním Českého rozhlasu v rámci projednávání sporné i nesporné agendy až po poskytování konzultací a poradenství dle zadání klienta. 

Více >

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytovala do roku 2021 společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. právní služby související s budováním a bezpečností 5G sítě. Naše činnost zahrnovala zejména přípravu analýz právních otázek spojených s touto problematikou a monitoring relevantní legislativy a činnosti příslušných orgánů. Petr Motyčka, který spolu s kolegy tyto právní služby zajišťoval, k tomu uvedl: „Budování 5G sítí je provázeno řadou otázek, kdy je zejména nutné zajistit jejich bezpečnost při zachování efektivity celého procesu a rovného přístupu ke všem zúčastněným subjektům. Považuji za velkou příležitost být příchodu 5G sítí přítomen. A to nejen jako advokát kanceláře zabývající se právem IT, ale i jako jeden z milionů lidí, kterým tento technologický vývoj změní život.”

 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Více >

Rádi Vás provedeme
problematikou práva