Autorské a IT právo

Přestože historie advokacie sahá až do starověkého Říma, není možné při jejím výkonu ustrnout v minulosti. Proto v naší advokátní kanceláři působí špičkoví advokáti specializují na mediální právo, právo duševního vlastnictví, právo informačních a komunikačních technologií i internetové právo. Díky prozíravému přístupu poskytujeme nejmodernější právní služby, abychom ochránili vaše zájmy v dnešním dynamickém právním prostředí. Svěřte se do rukou našich právníků a nechte se provést komplexními problémy dnešního digitálního světa.

Nejčastěji řešené problémy

  • poskytování právních služeb v oblasti ochranných známek (zápis ochranné známky, její správa a ochrana), patentů a průmyslových vzorů
  • právní poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, obchodního označení a know-how
  • komplexní právní servis v oblasti ochrany autorského díla
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na autorské a IT právo

Náš tým v oblasti autorského a IT práva je složen z inovativně přemýšlejících odborníků, kteří jsou připraveni postarat se o správné nastavení právních aspektů vaší práce a její ochrany. Vy se tak můžete plně soustředit na váš projekt a nedat šanci konkurenci, aby se dostala napřed. S našimi experty v oblasti IT a autorského práva vám nebude hrozit game over.

Právo IT je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví. To je ostatně spojeno i s jeho významnou složkou – virtualitou, která nezná hranic ani v čase, ani v okruhu svého uplatnění – co bylo včera moderní, je již dnes zastaralé. Proto při poskytování právních služeb klademe velký důraz na reflexi aktuální rozhodovací praxe národních i mezinárodních soudů a nových poznatků z teorie.

Klientům poskytujeme právní služby např. při tvorbě licenčních smluv, při vedení sporů vyplývajících ze zaměstnaneckých děl a z porušení práv na ochranu osobnosti, při tvorbě právních stanovisek v oblasti komunikací, při zastoupení poškozeného v oblasti tzv. kyberzločinu a trestné činnosti proti závazným pravidlům tržní ekonomiky či při vedení kontraktačního procesu v oblasti software a hardware.

V rámci mediálního práva poskytujeme právní služby týkající se všech podob médií. Specializujeme se zejména na právní regulaci televizního, rozhlasového a on-line vysílání.