Média

Blog

Nejvyšší soud k lichevním smlouvám: Konec lichvářů v Čechách?

Nejvyšší soud České republiky se v jednom ze svých posledních rozsudků[1] zabýval otázkou, zdali by k neplatnosti smlouvy, která má parametry lichvy (dále též „lichevní smlouva“), soud měl přihlédnout i bez návrhu, nebo pouze k námitce jedné ze stran smlouvy. To ostatně souvisí s otázkou, zda je taková lichevní smlouva stižena absolutní či relativní neplatností.  Nejedná se přitom o otázku, na níž by bylo snadné odpovědět. O tom vypovídá zejména to, že ani v dosavadní odborné literatuře nepanuje na jejím řešení shoda. Jak Nejvyšší soud nakonec tuto otázku vyřešil a o tom, že nejde pouze o ryze právně-teoretickou kategorii, ale otázku s praktickými dopady pro obranu před lichevními smlouvami, se dočtete v tomto článku.

Mgr. Renáta Lexmanová
Mgr. Renáta Lexmanová advokátní koncipient

Newsletter