Blog

Právo na náhradu škody způsobené porušením zákazu konkurence zástupcem podnikatele: nově nezaniká po uplynutí lhůty jednoho roku

Dne 12. dubna 2023 se uskutečnilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, na kterém byly schváleny právní věty k významným soudním rozhodnutím za uplynulý rok 2022. V dnešním článku jsme pro Vás připravili podrobnější rozbor jedné z těchto vět týkající se práva na vymáhání náhrady škody způsobené zástupcem podnikatele.

Mgr. Linda Pešková
Mgr. Linda Pešková advokátní koncipient

Rádi vás provedeme
problematikou práva