Autorské a IT právo

Hoci história advokácie siaha až do starovekého Ríma, pri jej výkone nie je možné uviaznuť v minulosti. Preto v našej advokátskej kancelárii pôsobia špičkoví advokáti, ktorí sa špecializujú na mediálne právo, právo duševného vlastníctva, právo informačných a komunikačných technológií a internetové právo. Vďaka pokrokovému prístupu poskytujeme najmodernejšie právne služby na ochranu vašich záujmov v dnešnom dynamickom právnom prostredí. Zverte sa do rúk našich právnikov a nechajte ich, aby vás previedli zložitými otázkami dnešného digitálneho sveta.

Nejčastěji řešené problémy

  • poskytovanie právnych služieb v oblasti ochranných známok (zápis ochrannej známky, jej správa a ochrana), patentov a priemyselných vzorov
  • právne poradenstvo v oblasti ochrany obchodného mena, obchodného označenia a know-how
  • komplexný právny servis v oblasti ochrany autorského diela
  • príprava zmlúv o použití autorského diela, licenčných a podlicenčních zmlúv
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na autorské právo a právo IT

Náš tím pre autorské právo a právo IT sa skladá z inovatívnych mysliteľov, ktorí sú pripravení postarať sa o právne aspekty vašej práce a jej ochranu. Takto sa môžete plne sústrediť na svoj projekt a nedáte konkurencii šancu dostať sa dopredu. S našimi odborníkmi na IT a autorské práva vám nehrozí game over.

Právo IT je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí práva. Súvisí to aj s jeho dôležitou zložkou - virtualitou, ktorá nepozná hranice v čase ani v rozsahu svojej aplikácie - čo bolo moderné včera, je dnes už zastarané. Preto pri poskytovaní právnych služieb kladieme veľký dôraz na reflektovanie aktuálnej rozhodovacej praxe vnútroštátnych a medzinárodných súdov a nových poznatkov z teórie.

Našim klientom poskytujeme právne služby napríklad pri príprave licenčných zmlúv, pri vedení sporov vyplývajúcich zo zamestnaneckých diel a porušení práv na ochranu osobnosti, pri vypracovávaní právnych stanovísk v oblasti komunikácie, pri zastupovaní poškodených v oblasti počítačovej kriminality a trestných činov proti záväzným pravidlám trhového hospodárstva alebo pri vedení kontraktačného procesu v oblasti softvéru a hardvéru.

V oblasti mediálneho práva poskytujeme právne služby týkajúce sa všetkých foriem médií. Špecializujeme sa najmä na právnu úpravu televízneho, rozhlasového a online vysielania.