Mgr. Jaroslava Přibylová Saxlová, LL.M.

advokátka

Mgr. Jaroslava Přibylová Saxlová, LL.M. působí v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba jako advokát. Do původní kanceláře Toman & Partneři nastoupila již v roce 2011 jako student, následně od roku 2015 v kanceláři pracovala jako advokátní koncipient a v roce 2020 se stala advokátkou. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2015, v roce 2018 získala titul LL.M. na Humboldtově univerzitě v Berlíně a od roku 2020 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19188. V rámci své právní praxe se zaměřuje především na právo občanské, právo duševního vlastnictví, kybernetické bezpečnosti či IT právo.

Pozice

 • členka Týmu korporátního práva

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • certifikovaný kurz Health Technology Assessment (HTA) na Technische Universität Berlin
 • Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.)

Specializace

 • zdravotnické právo
 • občanské právo
 • právo duševního vlastnictví
 • pracovní právo
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • ochrana osobnosti
 • kauzy s přeshraničním prvkem

Jazyky

 • český
 • anglický
 • německý
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Blog