O advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba

Jako advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba působíme teprve od ledna roku 2023. Historie naší kanceláře však sahá až do roku 1993.

Současná firma totiž vznikla jedinečnou fúzí dvou prestižních advokátních kanceláří. Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba a advokátní kanceláře Toman & partneři. Obě kanceláře dlouhodobě samostatně působily na trhu advokacie a specializovaly se v rozdílných právních oblastech.

„Na nového klienta nehledíme jako na další případ, ale jako na dlouhodobého partnera, jehož úspěch je naší prioritou.“

Díky dostatečnému počtu odborníků máme nyní týmy specializující se na různé právní oblasti, dokážeme vám tedy poskytnout vysoce kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva. Našim klientům také nabízíme konzultace se specialisty z partnerských společností zaměřujících se na finance, nemovitosti, PR nebo IT. Na jednom místě tak nabízíme veškeré služby, které můžete pro své podnikání i osobní životní situace potřebovat.

Vedle tradičních oblastí trestního, obchodního, nemovitostního, rodinného a IT práva, v nichž je naše advokátní kancelář dlouhodobě oceňována, neustále rozšiřujeme své zaměření dle aktuálního společenského vývoje, jako je například v současnosti zaměření na právo kybernetické bezpečnosti. Dále se věnujeme spolupráci advokátů s médii, jež se v dnešní době stává nutnou součástí komplexních právních služeb.

Patřit mezi nejlepší podle našeho přesvědčení vyžaduje víc než jen špičkové právní znalosti a schopnosti. Spolu s rychlými změnami ve světě kolem nás přicházejí nová témata a nové výzvy, které s právem úzce souvisejí a v nichž je třeba se perfektně orientovat. V inovacích právních služeb proto jdeme ostatním příkladem.

Klientům už nyní nabízíme právní služby online a pro firmy jsme připravili jedinečnou službu Kvalitní firemní právník, jež je pro mnoho z nich výhodnou alternativou k vlastním firemním právníkům.