Tým

Priority a principy

V rámci Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o. se za účelem možností individuálního a vysoce odborného řešení konkrétního případu jednotliví advokáti a advokátní koncipienti specializují na níže popsané právní oblasti tak, aby právní služby byly poskytovány vždy s odpovídající erudicí a zkušenostmi.

 • Vaše práva - naše priorita.
 • Chráníme důvěrnost všech informací týkajících se našich klientů.
 • Poskytujeme klientům veškeré informace týkající se řešení jejich případů.
 • Doporučujeme a realizujeme taková řešení, která vedou k úspoře nákladů klientů.
 • Pracujeme s časovou flexibilitou v míře, která je nezbytná k úspěšnému řešení případů.
 • Jsme dostupní 24 hodin denně.
 • Specializujeme se na vybrané oblasti práva.
 • Sledujeme aktuální legislativní procesy, judikaturu a odbornou literaturu.
 • Sledujeme a prosazujeme nové trendy v oblasti poskytování právních služeb.
 • Doporučujeme a realizujeme řešení případů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Pracujeme ve specializovaných týmech umožňujících potřebnou zastupitelnost jednotlivce.
 • Pečlivě evidujeme odpracovaný čas při řešení případů a klientům tuto evidenci zpřístupňujeme.
 • Disponujeme veškerým potřebným zázemím.

Každou firmu tvoří především lidé, jejich schopnosti a zkušenosti. Tým naší advokátní kanceláře je složen z odborníků na slovo vzatých, kteří jsou uznávanými osobnostmi české advokacie a jsou podle toho také pravidelně oceňováni v odborných soutěžích a žebříčcích.

Administrativa

Veronika Zadáková
Zástupce vedoucí kanceláře
Alena Krajčovičová
Vedoucí sekretariátu
Kristýna Blahníková
Účetní
Nikola Dvořáková
Asistentka společníků
Mgr. Hana Černá
Bid manager