V dalším dílu seriálu A co na to advokát se věnujeme aktuálnímu vývoji v energetice. S balíčkem Fit for 55 EU dává jasně najevo, že klimatická neutralita do roku 2050 není pouhým sloganem, ale cílem, kterým se řídí konkrétní legislativní opatření.

Název balíčku odkazuje na cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Tento balíček je důležitý mimo jiné i z toho důvodu, že zavádí komplexní legislativní změny a podporuje inovace, které jsou zaměřeny na zlepšení energetické účinnosti, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí z dopravy a jiných oblastí.

Jedná se o evropské předpisy, které se v současné době nachází v různých schvalovacích fázích. Zejména jde o směrnice v jejich zkratkovém označení ETS II, RED III, EED, EPBD, CRSD a nařízení AFIR. Obecně lze však shrnout, že se jedná o předpisy, které se týkají rozšíření systému emisních povolenek v odvětví budov a silniční dopravy, zvýšení energetické účinnosti, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě, postupného odstraňování nejméně hospodárných kategorií budov a celkového přehodnocení a zapracování do všech rozhodnutí prvek udržitelnosti.

Například směrnice ETS II představuje jeden ze zásadních dokumentů systému obchodování s emisemi, která reaguje na aktuální klimatické cíle EU. Další zásadní směrnicí v oblasti energetiky je směrnice RED III, která je platná od 20. listopadu 2023, a aktuálně běží 18-ti měsíční lhůta k její implementaci do českého právního řádu.

Chystaných změn z evropských směrnic či nařízení je skutečně mnoho, a ač je na každém členském státu, aby směrnice byly řádně transponovány do vnitrostátního práva a byly aplikovány v praxi, je již nyní patrno, že každý subjekt by měl přistoupit k systematické přípravě na plnění cílů EU.