Energetické právo

Energetické právo lze v současné době považovat za jednu z nejvíce dynamických právních oblastí.  Vzhledem ke své komplexnosti a specifičnosti může být obtížnější se v této právní úpravě orientovat. Náš tým kvalifikovaných advokátů a koncipientů je připraven využít své rozsáhlé zkušenosti a nabídnout pomocnou ruku. Dlouhodobě se věnujeme právnímu poradenství nejen v oblasti strategie ESG a oblasti EPC, ale naším zaměřením je také posouzení právních důsledků vyplývajících z národních a evropských právních předpisů, které se mohou dotýkat i vás. Buďte o krok napřed a neváhejte se na nás obrátit.

Nejčastěji řešené problémy

  • monitoring legislativního vývoje v oblasti energetiky na národní i evropské úrovni
  • poskytování právních služeb spočívajících v přípravě právního stanoviska ve věci povinností vyplývajících z evropských směrnic RED III, ETS II, EED II, EPBD III a z nařízení AFIR
  • právní poradenství v oblasti komunitního sdílení energie
  • právní poradenství v oblasti strategie ESG, konzultace ohledně zpráv o udržitelnosti
  • právní poradenství v oblasti energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC)
  • analýzy a due diligence
Odborníci na vaší straně

Naši specialisté na energetické právo