V novém dílu seriálu Z deníku Parlamentu, ve kterém sledujeme klíčové legislativní změny, se zaměříme na plánovanou novelu zákoníku práce, která zásadně mění způsob stanovení minimální a zaručené mzdy.

Novelu v březnu schválila vláda a první čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo na začátku května. V současné době probíhá každoroční vyjednávání o zvyšování minimální mzdy podle zažitého rituálu. Odbory její výši maximálně nadsazují, zaměstnavatelé chtějí přidávat co nejméně, a výsledkem je vládou schválený kompromis někde mezi oběma póly, přičemž nespokojené obvykle bývají obě strany. V tomto přetahování není až tak zásadní problém výše minimální mzdy, kterou u nás pobírá zhruba 130 tisíc lidí, tedy 3,5 procenta z celkového počtu zaměstnanců na pracovním trhu. Pro zaměstnavatele je podstatnější související navyšování tzv. zaručené mzdy, která se týká mnohem širšího okruhu pracovníků.

Minimální výše zaručené mzdy v soukromém a veřejném sektoru je garantována v osmi skupinách prací, které jsou rozdělené podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti. Je automaticky navázaná na růst minimální mzdy až do výše jejího dvojnásobku v nejvyšší kategorii.

V letošním roce činí její rozpětí od 18 900 korun minimální mzdy do 37 800 korun v osmé skupině prací. Hospodářská komora dlouhodobě volá po zrušení zaručené mzdy, podle komory je tento systém překonaný a nefunkční.

Navrhované změny

Dvě zásadní navrhované změny zákoníku práce spočívají v nastavení valorizačního schématu pro výpočet minimální mzdy a ve zrušení zaručené mzdy v soukromém sektoru. Pokud novela zákoníku práce v této podobě projde, budou se zaručené platy nadále vztahovat jen na státní a veřejný sektor včetně všech rozpočtových či příspěvkových organizací. Minimální výše zaručených platů bude garantována jen ve čtyřech skupinách prací a její maximální limit se snižuje na 1,6 násobek minimální mzdy.

Výpočet minimální mzdy bude vycházet z prognózované průměrné mzdy na další rok. Vláda stanoví koeficient, který bude zohledňovat kupní sílu, životní náklady, úroveň a tempo růstu mezd i vývoj produktivity. Valorizační koeficient má být určen na dva roky. Výsledná výše minimální mzdy bude vypočtena jako součin očekávaného průměrného výdělku a koeficientu.

Další novinkou novely zákoníku práce je zrušení povinného sestavování písemného rozvrhu čerpání dovolených. Tyto plány jsou mnohdy jen formální a zbytečně navyšují administrativní zátěž zaměstnavatelů.

 

V našem seriálu s názvem Z deníku Parlamentu vás pravidelně informujeme o novinkách z oblasti legislativy a dozvíte se zde nejnovější aktuality ze světa politiky.