V novém dílu našeho seriálu A co na to advokát se věnujeme přečinu schvalování trestného činu. Tento přečin postihuje veřejné schvalování spáchaného zločinu nebo vychvalování pachatele za zločin, což má své důsledky pro bezpečnost a pořádek ve společnosti.

Součástí trestního zákoníku jsou i takové trestné činy, které dříve neměly takový význam. Kontext několika málo uplynulých let nám ale ukazuje, že v demokratickém státu mají své místo. Jako příklad lze zmínit přečin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku. Tento přečin je velmi specifický. Postihuje totiž kladný projev k již spáchanému trestnému činu.

Co je přečin schvalování trestného činu?

Zákonodárce rozlišuje mezi zločiny a přečiny, kdy zločiny jsou závažnější trestné činy. Pod přečiny spadají nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy s horní hranicí sazby odnětí svobody do pěti let.

Přečin schvalování trestného činu zahrnuje dvě skutkové podstaty:

  • veřejné schvalování spáchaného zločinu nebo jeho pachatele
  • vychvalování pachatele a odměňování nebo odškodnění pachatele za trestný čin, nebo pořádání sbírky za takovým účelem

Trestní zákoník u obou skutkových podstat vymezuje tentýž trest odnětí svobody v délce až na jeden rok.

Podněcování k trestnému činu

Podněcování k trestnému činu stojí v podstatě v opozici k přečinu schvalování trestného činu. Schvalování totiž může následovat až po spáchání jiného zločinu. Podněcování předchozí dokonání jiného trestného činu nevyžaduje.

Sociální sítě a schvalování trestného činu

Nejrozšířenějším místem pro projev přečinu schvalování trestného činu jsou bezesporu sociální sítě. Sociální sítě poskytují zdánlivou anonymitu, což vede k častějšímu schvalování trestných činů online. Je důležité si uvědomit, že orgány činné v trestním řízení mají nástroje k identifikaci pachatelů i na internetu.

Proč je důležité to vědět?

Schvalování trestných činů může vést k jejich normalizaci a ospravedlňování, což může zvyšovat kriminalitu a narušovat veřejný pořádek. V demokratické společnosti je nezbytné chránit bezpečnost všech občanů.

 

Seriál A co na to advokát představuje unikátní pohled do světa práva prostřednictvím zkušených expertů. Každá epizoda přináší hlouběji prostudované téma z právní oblasti, které je aktuální a relevantní pro každodenní životy. Pokud se chcete naučit, jak se lépe orientovat v právním systému, neváhejte sledovat náš seriál A co na to advokát.