Představujeme vám náš znovuobnovený seriál s názvem A co na to advokát, který bude poskytovat unikátní pohled do světa práva prostřednictvím našich zkušených expertů. Každá epizoda přinese hlouběji prostudované téma z právní oblasti, které je aktuální a relevantní pro každodenní životy. V prvním dílu se věnujeme rozvodu, jenž představuje jednu z nejtěžších situací, které mohou lidé v životě zažít.

Manželé se s rozpadem svého vztahu musí vypořádat nejen po emociální ale také právní stránce, neboť manželství může podle českého práva rozvést pouze soud. Soud manželství rozvede, pokud bude prokázáno, že je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Na souhlasu, resp. (ne)souhlasu obou manželů do velké míry závisí délka a průběh rozvodového řízení. To je nejvíce ovlivněno tím, zda jsou manželé schopni se dohodnout na budoucím uspořádání vzájemných poměrů a zejména pak na uspořádání poměrů ke společným dětem.

Pokud totiž mají manželé společné nezletilé dítě nebo děti nemůže soud manželství rozvést dříve než je upravena péče a výživa dětí v samostatném řízení péče soudu o nezletilé, ideálně formou schválené dohody rodičů. Naproti tomu spory o vypořádání majetkových práv na délku rozvodového řízení vliv nemají. Společné jmění manželů lze vypořádat i po ukončení manželství. Dohoda o všech záležitostech je ale samozřejmě výhodnější pro všechny zúčastněné.

Občanský zákoník rozlišuje mezi dvěma druhy rozvodu manželství.

V prvé řadě se jedná o rozvod se zjišťováním příčin rozvratu, tedy důvodů, proč se manželé rozvádějí. Tomuto typu rozvodu se říká tzv. sporný rozvod. Zjišťování příčin rozvratu manželství však neznamená, že soud určuje, kdo z manželů je za rozpad manželství vinen a že by manželství bez tohoto zjištění nemohl rozvést.

Vedle toho existuje tzv. nesporný rozvod, tedy rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. Tento typ rozvodu je rychlejší a dá se říct i příjemnější, když není spojen s rozebíráním nepříjemných vztahových otázek. Občanský zákoník podmiňuje nesporný rozvod splněním následujících podmínek

  • s rozvodem souhlasí oba manželé
  • manželství trvalo alespoň rok
  • manželé spolu alespoň 6 měsíců nežijí,
  • v řízení péče soudu o nezletilé byla schválená dohoda rodičů o úpravě poměrů nezl. Dětí na dobu po rozvodu manželství
  • k návrhu je připojena dohoda manželů o vypořádání SJM, bydlení a výživného s úředně ověřenými podpisy

Nejsou-li tyto podmínky splněny, měl by soud příčiny rozvratu manželství zjišťovat. V praxi ale v případě, že s rozvodem oba manželé souhlasí soudy zpravidla příčiny rozvratu manželství nezjišťuje ani i v situaci kdy nejsou splněny všechny podmínky nesporný rozvod.