V dalším dílu našeho seriálu A co na to advokát se věnujeme novému institutu Rozkaz k vyklizení. Ten má zajistit pronajímatelům rychlejší a jednodušší cestu k řešení situací, kdy jejich bývalý nájemce neoprávněně užívá byt či dům v jejich vlastnictví.

Tento institut má zajistit pronajímatelům rychlejší a jednodušší cestu k řešení situace, kdy jejich bývalý nájemce neoprávněně užívá byt či dům v jejich vlastnictví.

Toto zjednodušené řízení lze zahájit pouze v případě, že nájemní poměr již zanikl. Bývalý nájemce musí být zároveň pronajímatelem písemně vyzván k vyklizení nemovitosti, a to nejméně 14 dnů před podáním žaloby. Tyto skutečnosti musí žalobce (pronajímatel), doložit pomocí příslušných důkazů, např. smlouvou, ze které vyplývá zánik nájemního vztahu.

Soud může vydat rozkaz k vyklizení, v němž bývalému nájemci uloží, aby do 15 dnů ode dne doručení rozkazu vyklidil nemovitost a zaplatil náklady řízení. Nájemce se proti tomuto rozkazu může bránit podáním odporu, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozkazu.

Pokud nebude ve stanovené lhůtě podán odpor, má rozkaz k vyklizení účinky pravomocného rozsudku. Pokud nájemce dům či byt nevyklidí v příslušné lhůtě, stane se rozkaz k vyklizení vykonatelným, pronajímatel tak může svůj nárok vymáhat prostřednictvím exekuce (či výkonu soudního rozhodnutí). Exekutor následně učiní příslušná opatření k vyklizení objektu. Dojde tak k odnesení veškerých věcí patřících nájemci a zároveň bude nájemce společně s osobami, které se v objektu zdržují, z objektu vykázán.

Seriál A co na to advokát představuje unikátní pohled do světa práva prostřednictvím zkušených expertů. Každá epizoda přináší hlouběji prostudované téma z právní oblasti, které je aktuální a relevantní pro každodenní životy.