V novém dílu našeho seriálu zjistíme, co se skrývá pod zkratkou ESG a proč je tento pojem důležitý.

ESG neboli „Environmental, Social and Governance“ je základní kámen odpovědného podnikání v dnešním světě. Každé písmeno představuje pilíř, který následně formuje obraz společenské odpovědnosti a udržitelnosti firem.

Začínáme u životního prostředí (Environment), které zahrnuje otázky jako uhlíková stopa, obnovitelné zdroje a odpadové hospodářství.

Pak máme sociální aspekt (Social), který se zaměřuje na lidi - zaměstnance, komunity a lidská práva. Jak společnosti podporují své zaměstnance? Jak přispívají ke společnosti a komunitě kolem sebe?

A konečně governance (Řízení), což není jen o interních procesech, ale o transparentnosti, etice a odpovědnosti vedení. Jak jsou společnosti řízeny? Jakým způsobem komunikují s investory a veřejností?

Seriál A co na to advokát představuje unikátní pohled do světa práva prostřednictvím zkušených expertů. Každá epizoda přináší hlouběji prostudované téma z právní oblasti, které je aktuální a relevantní pro každodenní životy.