Mgr. Aleš Brodský

advokát

Mgr. Aleš Brodský působí v advokátní kanceláři od roku 2019 a v současnosti je členem Týmu Soukromého práva. Právnickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 2004 a od roku 2007 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 11760.
V rámci své právní praxe se specializuje na oblasti práva občanského, zejména pak v oblasti nemovitostí, rodinného práva a závazkových vztahů, litigací  a také práva trestního a správního.

Pozice

  • Člen Týmu soukromého práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • procesní právo
  • trestní právo

Jazyky

  • český
  • německý
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Rádi Vás provedeme
problematikou práva