Mgr. Marie Tomášková

advokátka

Marie Tomášková působí v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba od roku 2016, nejprve na pozici právního asistenta, od roku 2018 na pozici advokátního koncipienta a od roku 2021 jako advokát, přičemž v současnosti je členkou Týmu soukromého práva a pohledávek. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2018 a od roku 2021 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19952. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na oblast práva občanského hmotného a procesního, zejména na závazkové vztahy a právo nemovitých věcí  a problematiku restitucí (včetně církevních).

Pozice

  • Členka Týmu soukromého práva a pohledávek

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • pracovní právo
  • právo nemovitostí

Jazyky

  • český
  • anglický
  • německý
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.