JUDr. Kateřina Preiningerová

advokátka

JUDr. Kateřina Preiningerová spolupracuje s advokátní kanceláří Chrenek, Toman, Kotrba od roku 2001 a v současnosti vede její Tým rodinného práva. Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvovala v roce 1999 a od roku 2003 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 09812. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast práva rodinného a občanského procesního. Je mediátorem ve smyslu zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Pozice

  • vedoucí Týmu rodinného práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.)

Specializace

  • rodinné právo
  • občanské právo
  • mediace

Jazyky

  • český
  • anglický
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.