JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

advokát, partner, členka dozorčí rady

JUDr. Zuzana Smítková působí v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba jako advokát, partner a zároveň zasedá v dozorčí radě společnosti. Do původní kanceláře Toman & Partneři nastoupila již v roce 1997 jako advokátní koncipient a od roku 2000 zde vykonává advokacii. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1997 a od roku 2000 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 08695. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na právo občanské, rodinné, či dědické.

Pozice

 • Advokát, partner, člen dozorčí rady advokátní kanceláře

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)

Specializace

 • Občanské právo – sepis smluv, zastupování v soudních sporech
 • Nemovitosti – prodeje, zástavy, nájmy
 • Obchodní právo, vč. práva obchodních společností
 • Správní právo – stavební a územní řízení, řízení před OIP aj.
 • Rodinné právo – majetkové poměry manželů, poměry k dětem, rozvody
 • Dědické právo
 • Trestní právo – hospodářská kriminalita
 • Lesnické právo
 • Pracovní právo
 • Vnitrostátní i mezinárodní obchodní arbitráže
 • Zastupování ve všech soudních i správních řízeních

Jazyky

 • Český
 • Anglický
 • Španělský
 • Ruský
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Blog