JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

advokátka, partner, členka dozorčí rady

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D. působí v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba jako advokát, partner a zároveň zasedá v dozorčí radě společnosti. Do původní kanceláře Toman & Partneři nastoupila již v roce 1997 jako advokátní koncipient a od roku 2000 zde vykonává advokacii. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1997 a od roku 2000 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 08695. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na právo občanské, rodinné, či dědické.

Pozice

 • advokátka, partner, členka dozorčí rady advokátní kanceláře

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)

Specializace

 • občanské právo – sepis smluv, zastupování v soudních sporech
 • nemovitosti – prodeje, zástavy, nájmy
 • obchodní právo, vč. práva obchodních společností
 • správní právo – stavební a územní řízení, řízení před OIP aj.
 • rodinné právo – majetkové poměry manželů, poměry k dětem, rozvody
 • dědické právo
 • trestní právo – hospodářská kriminalita
 • lesnické právo
 • pracovní právo
 • vnitrostátní i mezinárodní obchodní arbitráže
 • zastupování ve všech soudních i správních řízeních

Jazyky

 • český
 • anglický
 • španělský
 • ruský
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.