JUDr. Tomáš Chrenek, Ph.D., LL.M., MPH

advokát a společník

JUDr. Tomáš Chrenek, Ph.D., LL.M., MPH je společníkem Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. Od roku 2020 byl společníkem původní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o. Působí zde od roku 2009, a to zprvu na pozici právního asistenta a následně na pozici advokátního koncipienta. Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvoval v roce 2011 a od roku 2015 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16053, v seznamu usazených evropských advokátů vedeném Slovenskou advokátskou komorou je pod č. 300407 zapsán od roku 2020. Na University of Oxford, Magdalen College studoval na pre-graduálním stupni. Doktorský titul získal na Paneurópské vysoké škole v Bratislavě, titul LL.M. mu byl udělen na IE Business School v Madridu, titul MPH získal na Slovenské zdravotnické univerzitě a titul Ph.D. na katedře občanského práva Západočeské univerzity v Plzni. V rámci své specializace poskytuje právní služby v oblasti práva obchodního, zejména pak práva obchodních společností a v oblasti práva mezinárodního.

Pozice

 • advokát, společník a jednatel advokátní kanceláře

Vzdělání

 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
 • University of Oxford, Magdalen College (Bachelor’s degree studies)
 • Paneurópska univerzita v Bratislavě (JUDr.)
 • IE Business School v Madridu (LL.M.)
 • Slovenská zdravotnícka univerzita (MPH)
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Ph.D.)

Specializace

 • obchodní právo
 • mezinárodní právo

Jazyky

 • český
 • slovenský
 • anglický
 • španělský
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Blog