JUDr. Jan Nemanský, Ph.D.

advokát a společník

JUDr. Jan Nemanský je společníkem v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba od roku 2014. V kanceláři působí od roku 2001. Od roku 2005 je advokátem zapsaným pod č. 10599 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a od roku 2020 je zapsán v seznamu usazených evropských advokátů vedeném Slovenskou advokátskou komorou pod č. 300405. V rámci své specializace poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, obchodního a závazkového se zvláštním zaměřením na poskytování právních služeb spojených s problematikou pohledávek a jejich řešení. Je členem Kontrolní rady České advokátní komory. Je také rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Pozice

  • advokát, společník a jednatel advokátní kanceláře

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.)

Specializace

  • občanské právo
  • směnky
  • insolvenční právo

Jazyky

  • český
  • anglický
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.