Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

advokát, člen dozorčí rady

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. působí v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba od roku 2000. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1975 a od roku 1996 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 05790. V rámci své specializace poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského práva, obchodního práva, práva cenných papírů a kapitálového trhu a teorie práva. Kromě své právní praxe se věnuje publikační činnosti a dále působí jako univerzitní profesor. V letech 2012 - 2020 byl doc. Pauly děkanem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Pozice

 • advokát

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
 • Ústav státu a práva ČSAV (CSc.)
 • Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (Doc.)

Specializace

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • cenné papíry a kapitálový trh
 • teorie práva

Jazyky

 • český
 • anglický
 • francouzský
 • ruský
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.