Živnostenské oprávnění

K získání živnostenského oprávnění, a tedy k provozování živnostenského podnikání, musí podnikatel splňovat hned několik podmínek a současně mu nesmí bránit žádná z překážek stanovených živnostenským zákonem. Některé z podmínek pak záleží na výběru konkrétního předmětu podnikání. Zvolený předmět podnikání musí být dostatečně jasný a určitý.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

K provozování živnostenského podnikání musí podnikající fyzická nebo právnická osoba získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se pak osvědčuje výpisem z živnostenského rejstříku, živnostenským listem, anebo koncesní listinou. 

Při výběru a vymezení předmětu podnikání u živnosti volné však již nestačí uvést jen samotný předmět „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí ze dne 12. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 totiž dospěl k závěru, že předmět podnikání obchodní společnosti: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není patrné, co je předmětem podnikání dané obchodní společnosti. Podnikatelé tak musí vymezit spolu s předmětem podnikání i alespoň jeden z oborů činnosti, který spadá pod uvedenou živnost.

Poplatek za první ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, popř. žádost o koncesi, činí 1.000,- Kč. V případě ohlášení další živnosti či žádosti o další koncesi pak poplatek činí 500,- Kč. Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne podání žádosti a následně o tom vyrozumí žadatele.

Živnostenské oprávnění vzniká u ohlašovacích živností ohlášením živnostenskému úřadu, anebo koncesí správním rozhodnutím o udělení koncese. 

Ohlašovací živnost

Ohlašovací živnost vzniká na základě ohlášení živnostenskému úřadu a je osvědčena výpisem z živnostenského rejstříku. Pod ohlašovací živnost patří živnost:

 • volná – kde nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, jedná se o živnost „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, pod kterou patří konkrétní obory činnosti jako např. velkoobchod a maloobchod nebo fotografické služby; nutné je však zvolit i konkrétní obor činnosti (viz výše)
 • řemeslná – podmínkou získání a provozování živnosti je odborná způsobilost v určitém oboru, tj. výuční list, maturita, diplom anebo praxe (event. jejich kombinace); jedná se o obory jako např. zednictví, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž atd.
 • vázaná – podmínkou získání a provozování živnosti je prokázání odborné způsobilosti dle požadavků živnostenského zákona. Pokud podnikatel není dostatečně kvalifikován ke zvolenému předmětu činnosti, pak lze živnost provozovat prostřednictvím osoby odpovědného zástupce; odpovědný zástupce však může být ustanoven do funkce pro maximálně 4 podnikatele. Jedná se obory jako např. provozování autoškoly nebo vedení účetnictví.

Koncesovaná živnost

Koncesovaná živnost vzniká na základě správního rozhodnutí o udělení koncese a je osvědčena též výpisem z živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je tak podmínkou k získání živnosti též kladné stanovisko příslušného orgánu státní správy, které orgán zaujímá do 30 dnů od podání žádosti. I koncesovanou živnost lze provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Jedná se např. o provozování cestovní kanceláře nebo provozování silniční motorové dopravy.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s živnostenským oprávněním?

 • Jaké jsou podmínky pro založení živnosti?
 • Jak založit živnost?
 • Jak získat živnostenské oprávnění?
 • Jak správně vymezit živnost, aby splňovala požadavek určitosti?
 • Jaká je výše poplatku za ohlášení živnosti?
 • Jaký je rozdíl mezi ohlašovací a koncesovanou živností?
 • Jaké jsou druhy ohlašovací živnosti?
 • Daňové povinnosti živnostníků
 • Ukončení nebo přerušení živnosti
 • Pomoc při komunikaci s dalšími úřady - ČSSZ, zdravotní pojišťovny

Rádi vás provedeme
problematikou práva