Zdravotnické právo

Stejně jako v jiných odvětvích i oblast zdravotnictví je úzce provázána s legislativou. Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba má v tomto odvětví práva rozsáhlé zkušenosti a řadu úspěšně realizovaných právních kauz. Ať už se jedná o poskytování právních služeb fyzickým osobám, typicky pacientům ve sporech s nemocnicemi o náhradu škody a nemajetkovou újmu způsobenou chybným lékařským zákrokem, tak o zastupování lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb při obraně proti takovým nárokům, naše advokátní kancelář si ví rady. Rozsáhlé zkušenosti máme rovněž s poskytováním komplexních právních služeb a poradenstvím v rámci provozu zdravotnického zařízení, přípravě vnitřních předpisů či odborných stanovisek a vyjádření, přípravě smluv týkajících se léčiv, zdravotnických prostředků, přístrojů a materiálu, smluv o klinických studiích a hodnoceních, nebo vztazích se zdravotními pojišťovnami. Ať už potřebujete cokoliv, věřte, že se na nás můžete vždy obrátit. Advokátní kancelář byla opakovaně vyhlášena právnickou firmou roku v oblasti zdravotnického práva.

Nejčastěji řešené problémy

  • Pacientské žaloby na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví
  • Právní stanoviska
  • Spory s pojišťovnami
  • Spory ve věci oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  • Uzavírání smluv o poskytování zdravotní péče
  • Vymáhání úhrady od pojišťoven
  • Pracovní spory lékařského personálu
  • Vyřizování povolení pro poskytovatele zdravotní péče
  • Trestněprávní obhajoba poskytovatelů zdravotních služeb
  • Compliance
Odborníci na vaší straně

Naši specialisté na zdravotnické právo