Zdravotnické právo

Stejně jako v jiných odvětvích i oblast zdravotnictví je úzce provázána s legislativou. Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba má v tomto odvětví práva rozsáhlé zkušenosti a řadu úspěšně realizovaných právních kauz. Ať už se jedná o poskytování právních služeb fyzickým osobám, typicky pacientům ve sporech s nemocnicemi o náhradu škody a nemajetkovou újmu způsobenou chybným lékařským zákrokem, tak o zastupování lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb při obraně proti takovým nárokům, naše advokátní kancelář si ví rady. Rozsáhlé zkušenosti máme rovněž s poskytováním komplexních právních služeb a poradenstvím v rámci provozu zdravotnického zařízení, přípravě vnitřních předpisů či odborných stanovisek a vyjádření, přípravě smluv týkajících se léčiv, zdravotnických prostředků, přístrojů a materiálu, smluv o klinických studiích a hodnoceních, nebo vztazích se zdravotními pojišťovnami. Ať už potřebujete cokoliv, věřte, že se na nás můžete vždy obrátit. Advokátní kancelář byla opakovaně vyhlášena právnickou firmou roku v oblasti zdravotnického práva.

Odborníci na vaší straně

Naši specialisté na zdravotnické právo

 • Pacientské spory
  • Jste poskytovatelem zdravotních služeb, který je žalován pacientem za pochybení nebo způsobení škody? Nebo jste naopak pacientem, kterému byla způsobena újma? Náš zkušený tým tento typ sporů zná z obou stran a je připravený Vás hájit. Zajistíme vypracování znaleckého posudku, zajistíme potřebnou spolupráci s pojišťovnou a obstaráme případné mimosoudní vyrovnání.
  • Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s:
   • Žaloby na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví
   • Pochybení při poskytování zdravotních služeb
   • Sjednání mimosoudní dohody
 • Vztahy mezi poskytovateli zdravotnických služeb a pojišťovnami
  • Vztah se zdravotními pojišťovnami je pro poskytovatele zdravotních služeb klíčový. Nabídneme plnou podporu ve všech aspektech spolupráce, a to při sjednání smlouvy, jakož i řešení sporů s pojišťovnami týkající se výše úhrady zdravotních služeb. Pokud například pojišťovna odmítne uhradit úkon, jsme připraveni vše opět urovnat.
  • Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s:
   • Sjednávání smluv s pojišťovnami a řešení případných nároků v souvislosti s úhradou zdravotní péče a revizní činností
   • Soudní spory ve věcech úhrad zdravotní péče
 • Školení a přednášky pro zdravotnický personál
  • Nejsou si Vaši zaměstnanci jisti, jak se mají vypořádat s právně spornými událostmi na pracovišti? Odborník z našeho týmu navštíví Vaše zařízení a seznámí Vaše zaměstnance s právními aspekty jejich práce. Informuje o nejnovějších trendech ve zdravotnickém právu a zodpoví dotazy zúčastněných. Provedení takovýchto školení mohou zabránit vzniku situací, kdy by personál nedopatřením porušil zákonnou povinnost, což by mohlo vést k žalobě.
 • Obecné provozní fungování poskytovatelů zdravotních služeb
  • Lékaři by měli léčit a neměli by být nuceni se zabývat komplikovanými právními aspekty. Od toho jsme tu my, abychom zajistili vše, co může právně souviset s poskytováním zdravotní péče. Od zajišťování povolení k poskytování zdravotní péče, přes pomoc s řádným vedením zdravotnické dokumentace, až po pomoc s vytvořením vnitřních řádů v souladu se zákonem, s tím vším můžeme pomoci. Pomůžeme se správným vedením zdravotnické dokumentace a poradíme s veškerými souvisejícími aspekty.
  • Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s:
   • Žaloby na ochranu osobnosti ve věci zdravotnické dokumentace
   • Compliance program
   • Corporate governance a řízení rizik
 • Kompletní smluvní a závazkové vztahy ve věcech poskytování zdravotní péče
  • Obdobně jako jakoukoliv jinou oblast podnikání, i zdravotnictví provází množství smluv uzavíraných mezi jeho aktéry. Závazkové vztahy týkající se zdravotnictví jsou však ze své podstaty velmi specifické. Naši advokáti mají zkušenosti s poskytováním kompletních služeb ve věci přípravy smluv, ať už mezi poskytovateli zdravotních služeb, smluv s pacienty, zdravotními pojišťovnami i s různými externími dodavateli. Naše služby můžete dále využít nejen během procesu vytváření návrhů smluv, ale také během jejich sjednávání.
  • Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s:
   • Příprava vzorových smluv
   • Příprava smluv nezbytných pro řádný chod zdravotnického řízení (zejména dodávky léčiv, zdravotnických prostředků, přístrojů a spotřebního materiálu)
   • Příprava smluv o poskytnutí zdravotní péče mezi pacientem a poskytovatelem
   • Příprava a sjednávání smluv mezi poskytovatelem a pojišťovnou
 • Certifikace léčiv a zdravotnických prostředků
  • Léčiva a zdravotnické prostředky nejsou z hlediska práva zdaleka běžným zbožím. Vyvíjíte nový prostředek nebo uvádíte nový druh léčiva na trh? Máme zkušenosti s kompletním procesem certifikace a obstaráním potřebných českých i evropských povolení potřebných pro úspěšné obchodování se zdravotnickým materiálem. Zajistíme také veškeré otázky týkající se patentů, ochranných známek a celkově práva duševního vlastnictví.
  • Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme s certifikací léčiv a zdravotnických prostředků:
   • Vyřízení certifikátů a povolení pro nové léčivo
   • Zajištění patentů a ochranných známek
   • Zajištění klinické studie
 • Právní pokrytí založení lékařské praxe a prodeje či koupě zdravotnického zařízení
  • Lékařům všech specializací či podnikatelům v oblasti zdravotnictví pomůžeme s právními aspekty, založení vlastní lékařské praxe či společnosti poskytující zdravotní péči. Pomůžeme se vším od zajištění certifikace po přípravu nájemní smlouvy prostoru ordinace. Stejně tak poskytneme asistenci při převodu již existujících lékařských praxí.
  • Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s právním pokrytí založení lékařské praxe:
   • Založení právnické osoby
   • Certifikace lékařské praxe
   • Smluvní zajištění prostor
   • Pojištění
   • Compliance program
   • Koupě již zavedené praxe
   • Due diligence při koupi společnosti, která je poskytovatelem zdravotních služeb
 • Příprava právních stanovisek
  • Právní předpisy kladou na poskytovatele zdravotních služeb velké množství povinností. Při poskytování zdravotní péče se nejen lékaři často dostanou do situací, kdy jejich konání může mít významné právní dopady. Právní předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb a souvisejících oblastí podléhají častým změnám. Pokud je potřeba shrnout či upřesnit zákonnou úpravu, Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba je připravena Vám Vaši otázku zodpovědět vypracováním právního stanoviska, ve kterém Vám srozumitelnou a praktickou formou poradíme. Naší specialitou jsou pak takzvaná výkladová stanoviska, kdy konkretizujeme vágní či nejasná ustanovení právních předpisů a poradíme, jak postupovat.