Zdanění – akcie a podíly v s.r.o

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Zdanění podléhají příjmy z dividend v obchodní korporaci a též příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci. V případě prodeje podílu jsou příjmy po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Zdanění se z hlediska sazeb a možností osvobození liší v případě právnických osob (PO) a fyzických osob (FO). Následující text je pouze stručným přehledem problematiky.

Sazba daně z příjmů

Sazba daně z příjmů činí pro FO 15 % a pro PO 19 %.

Vklady do základního kapitálu obchodní korporace jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Dividendy

Dividendy podléhají srážkové dani, která činí 15 %. Pokud má společnost za společníka nebo akcionáře PO, která po dobu 12 měsíců (a tuto podmínku lze splnit i následně) drží nepřetržitě alespoň 10% podíl na jejím základním kapitálu, jsou příjmy z dividend osvobozeny.

Příjmy z prodeje akcií a podílu v s.r.o.

Od platby daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z prodeje po uplynutí tzv. časového testu, který činí v případě

 • Podílu v s.r.o. (a v družstvu) 5 let
 • Akcií a.s. 3 roky

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně zdanění akcií a podílů v s.r.o.?

 • Prodej podílů ve společnosti
 • Koupě podílů ve společnosti
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Zdanění výnosu z akcií
 • Prodej podílů ve start-upu
 • Zdanění investic z podílových fondů
 • Zdanění zisku z obchodování s kryptoměnami (Bitcoin, Ethereum…)
 • Zdanění dividend
 • Stanovení výše dividendy
 • Právní konzultace při rozhodnutí o nevyplacení dividend