Veřejné zakázky a soutěžní právo

  • komplexní právní poradenství týkající se realizace zadávacích řízení, koncesí a PPP projektů pro zadavatele veřejných zakázek
  • právní poradenství dodavatelům v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
  • zpracování kompletní dokumentace související s realizací jednotlivých druhů zadávacích a koncesních řízení (tj. zejména dokumentů souvisejících s otevíráním obálek s nabídkami, posuzováním a hodnocením nabídek, rozhodnutím zadavatele v průběhu zadávacího řízení), účast na jednáních komisí, součinnost při jednáních s dodavateli při uzavírání smluv
  • právní podpora zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, zastupování ve správním či soudním  řízení
  • zpracování právních analýz v oblasti veřejných zakázek a koncesí
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Veřejné zakázky a soutěžní právo

Jaké problémy nejčastěji řešíme?

Rádi Vás provedeme
problematikou práva