Veřejné zakázky a soutěžní právo

Ať už jste na straně zadavatele či dodavatele, naše cenné zkušenosti vám usnadní cestu, narazíte - li na problematiku veřejných zakázek. Organizace hospodařící s penězi z veřejných zdrojů musí při zadávání zakázek postupovat podle předepsaných pravidel. Tato pravidla však bohužel jsou příliš složitá a nejasná často i pro zkušené zadavatele. Pomůžeme vám tak připravit zadání, aby splňovalo veškeré náležitosti a jste - li dodavatel, poradíme vám, jak správně postupovat zase na druhé straně stolu.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexní právní poradenství týkající se realizace zadávacích řízení, koncesí a PPP projektů pro zadavatele veřejných zakázek
  • právní poradenství dodavatelům v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
  • zpracování kompletní dokumentace související s realizací jednotlivých druhů zadávacích a koncesních řízení, účast na jednáních komisí, součinnost při jednáních s dodavateli při uzavírání smluv
  • právní podpora zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, zastupování ve správním či soudním  řízení
  • právní analýzy v oblasti veřejných zakázek a koncesí

Reference

Naše práce mluví za nás