Určení otcovství a popření otcovství

Jestliže v rodném listě není zapsán otec dítěte, a tedy ani v matrice, může dítě, jeho matka, ale i muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, navrhnout, aby otcovství určil soud.

Obdobně může nastat situace, kdy je v matrice zapsán otec dítěte, který o sobě tvrdí, že otcem není, anebo jeho otcovství popírá matka dítěte. V takových případech má tento muž nebo matka dítěte právo popřít otcovství.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Ve všech případech, které se týkají tzv. statusových práv rodičů a dětí, může být užitečná právní pomoc odborníka – advokáta.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s určením či popřením otcovství?

  • Jaké jsou zákonné předpoklady a podmínky domněnky otcovství?
  • Chci popřít otcovství svého dítěte, jak mám postupovat?
  • Jsem nezletilé dítě a potřebuji zastoupit před soudem při určení/popření otcovství
  • Sepsání potřebných listin pro určení otcovství
  • Sepsání potřebných listin pro popření otcovství
  • Jak mám učinit prohlášení, pokud chci potvrdit otcovství k mému dítěti?
  • Jak mám učinit prohlášení, chci-li popřít otcovství?
  • Právní zastoupení v řízení před soudem

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?