Úprava poměrů k (nezletilým) dětem

Zejména v případě rozpadu partnerského vztahu či rozvodu manželství je důležitou otázkou úprava poměrů k nezletilým dětem, tedy zajištění další řádné výchovy nezletilých dětí a placení výživného (tzv. alimenty).

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

V lepším případě jsou rodiče dítěte schopni se spolu dohodnout na způsobu další výchovy dítěte, tzn. zejména v čí péči dítě nadále bude, a jakým způsobem se s dítětem bude stýkat a na jeho výživu přispívat rodič, který o dítě pečovat nebude. Jelikož však tyto otázky bývají řešeny v situacích, které plynou z partnerského rozchodu rodičů, často bývají zakaleny vzájemnou nevraživostí rodičů a jejich neochotou či neschopností se na čemkoliv domluvit. Především v takových případech je vítanou a užitečnou pomocí asistence odborníka – advokáta, který může být efektivním a konstruktivním zprostředkovatelem dohody mezi znepřátelenými rodiči. Pro úplnost je třeba uvést, že vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti může trvat i po dosažení zletilosti, tedy 18. roku věku dítěte, zejména v případech jeho dalšího studia na střední a vysoké škole.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s úpravou poměrů k (nezletilým) dětem?

 • Jaký je vhodný způsob (režim) péče o dítě s ohledem na osobní a majetkové poměry rodičů?
 • Jak nastavit podmínky styku nepečujícího rodiče s dítětem, a to včetně úpravy styku dítěte s rodičem žijícím v zahraničí?
 • Jak upravit poměry a výkon práva prarodičů na styk s vnoučaty?
 • Jaká může být adekvátní výše výživného na dítě?
 • Zda a v jakém rozsahu máte jako zákonný zástupce nezletilého nárok požadovat pro nezletilého úhradu výživného zpětně?
 • Jaké jsou formy, podmínky, práva a povinnosti náhradní rodinné péče?
 • Sepis dohody rodičů o výchově a výživě dětí
 • Sepis návrhu na zvýšení nebo snížení výživného soudem, případně komplexně návrhu na úpravu poměrů k dětem
 • Vymáhání dlužného výživného
 • Zastupování v řízení před soudem ohledně jakýchkoli nároků uplatňovaných v souvislosti s úpravou poměrů k dětem
 • Zajištění rodinně-právní mediace

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?