Trestní právo

Díky našim bohatým zkušenostem při obhajobě našich klientů chápeme, že čelit obvinění z trestného činu může být neuvěřitelně stresující zážitek. Zakládáme si proto na individuální péči o naše klienty a účinně je zastupujeme v průběhu celého trestního řízení, díky čemuž jsme od roku 2013 každoročně oceňováni jako velmi doporučovaná kancelář v oblasti trestního práva. Chápeme závažné důsledky, které může mít obvinění z trestného činu na život našich klientů a jsme tak připraveni poskytnout podporu a poradenství nezbytné pro zvládnutí tohoto náročného období. Naším cílem je poskytnout našim klientům jistotu a klid, tudíž se můžete spolehnout, že vás budeme informovat, odpovídat na vaše otázky a bojovat za vaše práva.

Nejčastěji řešené problémy

  • poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi v rámci přípravného řízení trestního
  • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích)
  • právní zastoupení zúčastněných osob a poškozených při uplatňování jejich nároků v trestním řízení
  • poskytování právních služeb odsouzeným při uplatnění jejich práv na modifikaci uloženého trestu, zahlazení odsouzení
  • due diligence a zpracování interních opatření právnických osob jako prevence jejich trestní odpovědnosti
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na trestní právo

Tým naší advokátní kanceláře čítá hned několik uznávaných a v profesních žebříčcích pravidelně oceňovaných odborníků trestního práva. JUDr. Petr Toman je mimo jiné zakládajícím členem a členem Prezidia Unie obhájců České republiky, z.s. Spolu s JUDr. Jiřím Polanským je vyhledávaným autorem různých stanovisek v oboru trestního práva a v této oblasti vede i řadu přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. JUDr. Polanský, který je také členem Unie obhájců ČR, se mimo jiné významně podílel na projednání a schválení nového trestního zákoníku.

Od roku 2013 je naše advokátní kancelář každoročně oceňována jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v oboru trestního práva v soutěži Právnická firma roku.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní odbornou právní pomoc ve všech fázích trestního řízení. Našim klientům poskytujeme zastupování v trestním řízení, připravujeme písemná podání orgánům činným v trestním řízení, nabízíme samozřejmě i účast při dílčích úkonech trestního řízení, například při výsleších.

Zastoupení v trestním řízení poskytujeme zejména v situacích vzniklých nebo souvisejících s podnikatelskou činností. Poskytujeme také zastoupení při uplatňování a vymáhání nároků klientů jakožto poškozených osob.

Právní pomoc v oblasti trestního práva poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Máme rozsáhlé zkušenosti i v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Našim klientům nabízíme taktéž komplexní audity a analýzu rizik z hlediska tzv. criminal compliance, doporučení změn a pomoc s jejich realizací.

Trestní právo
v našem blogu