Sportovní právo

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s poskytováním specializovaného poradenství klientům ve všech oblastech a odvětvích sportu. Mezi naše klienty patří olympijští medailisté, přední profesionální sportovci, ale i vycházející hvězdy českého sportu. Poradenství poskytujeme také sportovním svazům, klubům a společnostem.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Poradenství pro individuální sportovce

Jednotlivým sportovcům (ať už soutěží ve sportu individuálním či kolektivním) jsme partnery od počátku, v průběhu i na konci jejich sportovní kariéry. Poskytujeme jim veškeré právní poradenství a pomáháme jim při různých životních situacích, které více či méně souvisejí se sportem.

Mládež

Pomáháme rodičům mladých sportovců při vyjednávání podmínek a následném uzavírání mládežnických hráčských smluv. Usilujeme o zajištění férových podmínek, které mladým sportovcům pomohou rozvíjet jejich potenciál a odstartovat jejich sportovní kariéru.

Profesionální sportovci

Se sportovci jsme od počátku jejich profesionální sportovní kariéry. Pomáháme jim při vyřizování příslušného živnostenského oprávnění a všech s tím souvisejících povinností.

Poskytujeme poradenství a účastníme se vyjednávání podmínek hráčských smluv. Usilujeme o dosažení co nejlepších a nejférovějších podmínek tak, aby měl sportovec zajištěno dostatečné platové ohodnocení, materiální zajištění, vhodné tréninkové podmínky, adekvátní zdravotní péči a také závodní vytížení.

Poskytujeme poradenství a zastupujeme sportovce při nařčení z porušení dopingových pravidel i jiných sportovních pravidel před rozhodčími komisemi klubů, národními i mezinárodními organizacemi a federacemi.

Dohlížíme na přestup sportovce z jednoho týmu do druhého na národní i mezinárodní úrovni, asistujeme při jeho realizaci a chráníme práva sportovce.

V zájmu sportovce jednáme se sponzory, agenty, svazy a dalšími národními i mezinárodními organizacemi a federacemi. 

Amatérští sportovci 

Amatérským sportovcům poskytujeme poradenství ve všech oblastech amatérského sportu, zejména ohledně jejich práv a povinností při účasti na neprofesionálních soutěžích.

Osobnostní práva sportovce

Chráníme osobnostní práva sportovců. Při přípravě a sjednávání smluvních podmínek týkajících se sponzoringu, marketingu, reklamy i mediálních práv usilujeme o zajištění pro sportovce co nejvýhodnějších podmínek, tak aby nebylo nepřiměřeně zasahováno do osobnostních práv sportovce.

V případě neoprávněných zásahů do osobnostních práv sportovců aktivně činíme kroky ke zjednání nápravy a vymožení případných souvisejících nároků sportovců.

Náhrada škody ve sportu

Všem sportovcům, rekreačním i profesionálním, zajišťujeme komplexní poradenství při řešení sportovního úrazu nebo jiné události poškozující sportovce.

Staráme se, aby v případě zranění či poškození sportovního vybavení byly zajištěny nezbytné kroky, které povedou k vymožení všech nároků sportovce, zvláště nároku na odškodnění. Zdraví spravit neumíme, ale uděláme vše pro to, aby se mohl sportovec na své uzdravení maximálně soustředit a všechny právní aspekty související se sportovním úrazem mohl nechat na nás.  

Dohlížíme, aby byly chráněna také práva toho sportovce, který sportovní úraz způsobí. Vyjednáváme s poškozeným a usilujeme o dosažení spravedlivé dohody, a to včetně spravedlivého odškodnění.

Jednáme s pojišťovnami ve věci šetření pojistných událostí a výplaty pojistného plnění.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s individuálními sportovci?

 • Byl/a jsem nařčen/a z porušení dopingových pravidel, jak mám postupovat?
 • Uzavírání mládežnických hráčských smluv
 • Pořízení živnostenského oprávnění v souvislosti s profesionálním sportem
 • Vyjednávání podmínek hráčských smluv
 • Přestup sportovce do jiného týmu a s tím spojené právní náležitosti
 • Právní poradenství ve všech oblastech a odvětvích sportu
 • Vyřízení příslušného živnostenského oprávnění
 • Jednání s týmy, sponzory, národními i mezinárodními organizacemi a federacemi
 • Zastupování při jednání se sponzory a vzory sponzorských smluv
 • Zastupování ve sporech a disciplinárních řízeních
 • Právní konzultace, zda byla porušena hráčská smlouva
 • Zastupování při porušení hráčské smlouvy
 • Zanesení přestupních klauzulí do hráčské smlouvy
 • Odměny pro agenty a podpisové bonusy
 • Předčasné ukončení hráčské smlouvy
 • Spory mezi sportovci a sportovními agenturami
 • Jednání s pojišťovnami při sportovních úrazech
 • Obchodní a marketingová práva hráčů
 • Spory mezi sportovci a agenty
 • Posouzení marketingových plnění během velkých sportovních událostí (Olympijské hry)
 • Smlouvy s mladistvými sportovci
 • Poradenství týkající se práv a povinností při účasti v neprofesionálních soutěžích
 • Zastupování u mezinárodních arbitráží
 • Byla porušena má osobnostní práva jakožto sportovce, jak mám postupovat?
 • Ochrana osobnostních práv sportovce
 • Jednání se zahraničními sportovními svazy
 • Jednání s pojišťovnou ve věci šetření pojistné události
 • Vymožení nároků sportovce, zvláště nároku na odškodnění

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?

Rádi vás provedeme
problematikou práva