Školení kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost zpravidla vyžaduje komplexní pojetí. Každý článek vaší společnosti totiž hraje v jejím zajištění svou specifickou roli.

Rozhodující přitom není, kolik vaše firma utrácí za technologie. Největším rizikem v mnoha případech bývají neinformovaní zaměstnanci.

Přes 80 % všech hackerských útoků využívá chyb lidí.
Předejděte tomu komplexním školením vás a vašich zaměstnanců!

Školení pro zaměstnance a management

Školení základů kybernetické bezpečnosti.
Jednodenní školení – 2 hodiny, pauza a 2 hodiny.

Koncept školení
Základy kybernetické bezpečnosti

Cíle

Úvod do problematiky kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Kurz slouží k pochopení řízení informační bezpečnosti a vysvětlení jednotlivých technických i organizačních nástrojů. Výsledkem školení je zvýšení kybernetické odolnosti celé společnosti a zavedení kontinuálního přístupu ke kybernetické bezpečnosti, který budou chápat a dodržovat všichni zaměstnanci.

Přínosy

  • Seznámení se s problematikou kybernetické bezpečnosti
  • Seznámení s technickými a organizačními nástroji kybernetické bezpečnosti
  • Vysvětlení a seznámení s techniky a taktiky kybernetického útoku a obrany
  • Porozumění pojmům jako ISMS, vysvětlení oblastí jako je 802.1x, BYOD, PAM ad.
  • Pochopení cílů bezpečnosti informací a vztahu řízení bezpečnosti informací k zájmům organizace.

Formát školení

Standardně prezenční formou nebo online. Kurz je teoretický se závěrečným vyhodnocením.

Cílová skupina

  • Kdokoliv, kdo se v bezpečnosti informací neorientuje a měl by zájem o obecný přehled.
  • Zaměstnavatelé, kteří potřebují u managementu a zaměstnanců zvýšit povědomí v oblasti bezpečnosti informací.
  • Technické role jiných oblastí ICT za účelem získání základního povědomí o bezpečnosti informací
  • Široká veřejnost se zájmem o moderní trendy v bezpečnosti informací

Obsah školení

Struktura školení Vám dá přesný přehled o oblastech informací, které zazní na školení.

V případě zájmu si můžete strukturu produktu stáhnout ve formátu .pdf

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?