Rozvod manželství

Rozvod manželství je neradostná životní událost, k níž však nezřídka dochází. Vedle složitých a mnohdy emočně vyhrocených situací jsou s rozvodem manželství neoddělitelně spojena i další významná právní jednání, zejména úprava poměrů nezletilých dětí před rozvodem a po rozvodu a vypořádání společného jmění manželů. Podle konkrétní rodinné, resp. majetkové situace pak velmi často řešení těchto záležitostí přesahuje napříč rozličnými obory práva (právo rodinné, občanské, exekuční a insolvenční, právo nemovitostí, obchodní právo, v mezních případech i právo trestní). Pro laika – neprávníka je v tak vypjaté životní situaci pochopitelně složité se správně orientovat, znát a uvědomovat si všechna svá práva a povinnosti a tato řádně uplatňovat a plnit.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

V rámci absolutní důvěry mezi klientem a advokátem, která je samozřejmostí, jsme schopni a připraveni poskytnout Vám komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství.

Nezatěžujte se zbytečně právními formalitami rozvodu – ty nechte na nás a věnujte se sobě, případně svým dětem.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s rozvodem manželství?

 • Vstupní posouzení naplnění zákonných předpokladů pro rozvod manželství
 • Zjišťování příčiny rozvodu
 • Zastoupení při jednáních s protistranou, úřady a soudy, a to včetně zajištění rodinněprávní mediace
 • Sepsání všech potřebných listin – dohody manželů o úpravě poměrů k nezletilým dětem (výchova a výživné)
 • Sepsání všech potřebných listin - dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • Sepsání všech potřebných listin - návrhy na rozvod manželství, případně dalších potřebných listin a podání v řízeních před soudy
 • Výživné na nezletilé dítě
 • Péče o děti po rozvodu
 • Vymáhání výživného
 • Pravidla střídavé péče
 • Styk s dětmi po rozvodu
 • Jeden z rodičů neumožňuje styk s dítětem
 • Správa jmění nezletilých

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?