Rodinné právo

  • komplexní právní servis týkající se sporného i nesporného rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (péče o dítě)
  • komplexní právní servis týkající se uzavírání tzv. předmanželských smluv
  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství
  • komplexní právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů (vypořádání SJM)
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
  • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného (a případné zvýšení či snížení výživného)
  • řízení o osvojení
  • dědické právo
  • právní poradenství o náhradním mateřství

Rodinné vztahy jsou komplikované a ne vždy je možné vyřešit potíže bez kvalifikované pomoci. Manželství a děti přinášejí nejen radost, ale také starost, proto jsme tu pro vás hned od počátku. Uzavřením předmanželské smlouvy se dá předejít zbytečným nejasnostem hrozícím po uzavření sňatku. Život není vždy pohádkou a ne všichni spolu žijí šťastně až do smrti. Jsme připraveni vám v těchto nelehkých životních situacích být oporou, pomoci vám najít optimální řešení a to uplatnit.

Všechny problémy se snažíme vyřešit diskrétně a bez zbytečných průtahů. Pomůžeme vám s dohodami o svěření dítěte do péče, styku s dítětem i o vypořádání společného jmění manželů. Zájmy našich klientů neváháme bránit ani před soudem, přičemž plně chápeme citlivost sporu a důležitost osobního přístupu, na kterém si zakládáme.

Věříme, že společně to zvládneme!

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Rádi Vás provedeme
problematikou práva