Rodinné právo

Rodinné vztahy mohou být složité a právní problémy mohou vyžadovat kvalifikovanou pomoc. V naší advokátní kanceláři poskytujeme soucitnou podporu v otázkách manželství a rodičovství. Naši kvalifikovaní odborníci nabízejí individuální poradenství pro orientaci v rodinné dynamice a poskytují vám nástroje pro podporu pozitivních vztahů. Nechte nám vám pomoct a vybudujte si zdravější vztahy se svými blízkými. Blaho vaší rodiny je naší prioritou a právní aspekty rodinného práva vyřešíme za vás.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
  • komplexní právní servis týkající se uzavírání tzv. předmanželských smluv
  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství
  • komplexní právní služby ve věci vypořádání SJM
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na rodinné právo

Vzhledem k důležitosti a citlivosti problematiky rodinného práva je náš tým složen z advokátů, kteří mají s právními službami v této oblasti již dlouholeté a bohaté zkušenosti a sami již v životě něco zažili. Vyslechnou vás, pochopí a pomohou vám překonat obtížnou životní situaci.

Rodinné vztahy jsou komplikované a ne vždy je možné vyřešit potíže bez kvalifikované pomoci. Manželství a děti přinášejí nejen radost, ale také starost, proto jsme tu pro vás hned od počátku. Uzavřením předmanželské smlouvy se dá předejít zbytečným nejasnostem hrozícím po uzavření sňatku. Život není vždy pohádkou a ne všichni spolu žijí šťastně až do smrti. Jsme připraveni vám v těchto nelehkých životních situacích být oporou, pomoci vám najít optimální řešení a to uplatnit.

Všechny problémy se snažíme vyřešit diskrétně a bez zbytečných průtahů. Pomůžeme vám s dohodami o svěření dítěte do péče, styku s dítětem i o vypořádání společného jmění manželů. Zájmy našich klientů neváháme bránit ani před soudem, přičemž plně chápeme citlivost sporu a důležitost osobního přístupu, na kterém si zakládáme.

Věříme, že společně to zvládneme!