Prevence trestní odpovědnosti

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Latinské přísloví praví Ignorantia iuris non excusat neboli neznalost práva neomlouvá. Jenže jak se zorientovat a mít přehled v rozsáhlém právním řádu, jak vědět, zda některé mé jednání neporušuje nějaký předpis, zda se nedopouštím nějakého správního deliktu, přestupku nebo dokonce trestného činu?

Pokud tedy máte pochybnosti o tom, zda by nějaké Vaše zamýšlené jednání v civilním životě nebo v podnikání nemohlo být protiprávní nebo dokonce trestné, obraťte se na nás s důvěrou. My si Vás vyslechneme, vše právně zhodnotíme a rádi Vám poradíme, jak se riziku protiprávního jednání vyhnout. Navíc, advokát je vázán zákonnou povinností mlčenlivosti, tedy vše, o čem budeme hovořit, zůstane přísně důvěrně jen mezi námi.

Právnické osoby, nejčastěji podnikatelé, již v dnešní době zcela standardně řeší otázku prevence své trestní odpovědnosti a jiných nežádoucích jevů a rizik, a to v rámci tzv. compliance management systému.

Pamatujte – je dobré umět problémy řešit, ale lepší je problémům předcházet.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s prevencí trestní odpovědnosti?

  • Compliance management system
  • Compliance programy pro firmy
  • Školení compliance
  • Posouzení rizik možného korupčního chování
  • Riziko vzniku trestní odpovědnosti
  • Analýza rizik a výše potenciálních trestů
  • Posouzení, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin
  • Posouzení právní odpovědnosti
  • Revize stávajících předpisů a vnitřních dokumentů v kontextu možného korupčního chování
  • Posuzování vhodnosti darů