Přeměna (modifikace) uloženého trestu

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Byl Vám uložen peněžitý trest, trest obecně prospěšných prací anebo trest domácího vězení a hrozí, že Vám bude tento trest přeměněn v trest odnětí svobody? Máte rodinného příslušníka či blízkého přítele ve výkonu trestu odnětí svobody a potřebujete pomoci v řízení o podmíněném propuštění na svobodu, přeměně zbytku trestu v trest domácího vězení, případně přeřazení takové osoby do věznice s mírnějším režimem nebo přeřazení do věznice, která je blíže Vašemu bydlišti? Osoba, které má být přeměn (modifikován) trest, případně osoba, která se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody má právo

 • osobně se vyjádřit ke všem skutečnostem rozhodným pro přeměnu (modifikaci) uloženého trestu, jakož i ke skutečnostem rozhodným pro přeřazení do jiné věznice
 • právo na právní pomoc, mimo jiné ve formě předchozí porady s odborníkem – advokátem
 • právo na přítomnost advokáta (obhájce) při řízení o přeměně (modifikaci) uloženého trestu
 • právo na asistenci advokáta při řízení o přeřazení do jiného typu věznice nebo řízení o přeřazení do věznice, která je blíže rodinným příslušníkům odsouzeného

Nepodceňujte význam právní pomoci při řízení o přeměně trestu, podmíněném propuštění na svobodu, případně zmírnění již uloženého trestu. Vhodně zvolená strategie obhajoby může významně přispět k příznivému rozhodnutí pro odsouzenou osobu a umožnit tak zachování sociálních a společenských vazeb v co nejvyšší možné míře.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s modifikací uloženého trestu?

 • Jaká jsou má práva, jestliže mi má být modifikován trest?
 • Jak probíhá proces (řízení) o přeměně uloženého trestu?
 • Jak změnit výši trestu ze zdravotních důvodů
 • Posuzování věrohodnosti znaleckých posudků
 • Změna trestu z důvodů vzorného chování
 • Lhůta pro zažádání o změnu výše trestu
 • Jaké jsou pravidla pro podmíněný trest
 • Pravidla domácího vězení 
 • Právní pomoc při posuzování aspektů odůvodňující přeměnu uloženého trestu?
 • Jaké jsou důsledky přeřazení odsouzené osoby do věznice s odlišným režimem?
 • Jaká jsou práva odsouzeného, případně práva osob blízkých ve vztahu k výkonu trestu odnětí svobody?
 • Přeřazení do věznice blíže bydlišti
 • Přeřazení do věznice s mírnějším režimem
 • Pomoc při řízení o podmíněném propuštění
 • Přeměna zbytku trestu v trest domácího vězení
 • Podmíněné propuštění z výkonu trestu