Předmanželské smlouvy a úprava společného jmění manželů

Uzavřením manželství vzniká mezi manželi i jejich majetkové společenství známé jako společné jmění manželů. To znamená, že (až na několik zákonných výjimek) veškerý majetek, který manželé nabydou za dobu trvání manželství, patří jim oběma. Tento majetkový režim lze dohodou manželů měnit. Úpravy společného jmění manželů mohou mít podobu zúžení nebo rozšíření společného majetku. Podobnou dohodu však lze učinit i před uzavřením manželství – tzv. předmanželská smlouva - v ní mohou budoucí manželé označit, který majetek je a zůstane v jejich výlučném vlastnictví, a to i v případě, že bude nabýván v budoucnu za dobu trvání manželství.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Uzavření předmanželské smlouvy, resp. úprava společného jmění manželů nejsou projevem nedůvěry vůči životnímu partnerovi, ale naopak známkou odpovědného a otevřeného přístupu k řešení společných majetkových záležitostí. Mimo jiné může být úprava režimu společného majetku také dobrou ochranou před neočekávatelnými událostmi a riziky plynoucími z podnikání některého z manželů.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s předmanželskými smlouvami a úpravami společného jmění manželů?

  • Jak správně sepsat předmanželskou smlouvu
  • Sepsání předmanželské smlouvy
  • Co vše může být obsahem předmanželské smlouvy?
  • Jak revidovat předmanželskou smlouvu
  • Za jakých situací je vhodné uzavřít předmanželskou smlouvu?
  • Jaké výhody a nevýhody plynou z uzavření předmanželské smlouvy
  • Jaké výhody a nevýhody vyplývají z úpravy společného jmění manželů
  • Jak vyjednat obsah budoucí úpravy společného jmění manželů?
  • Jak zpracovat podklady pro uzavření předmanželské smlouvy, resp. zúžení či rozšíření společného jmění manželů

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?