Právní pomoc v souvislosti s dopravními přestupky a nehodami

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Stali jste se účastníky dopravní nehody? Je s Vámi v této souvislosti vedeno přestupkové nebo trestní řízení? Byla Vám nebo Vašim blízkým způsobena dopravní nehodou škoda na zdraví nebo na majetku? Naši právníci s letitými zkušenostmi s problematikou dopravních nehod a přestupků jsou připraveni vysvětlit Vám vše potřebné.

Dopravní nehoda není nikdy vítanou událostí, tím spíše, dojde-li při ní k nějaké újmě na zdraví. Zkušený právník z Vás v takovém případě může sejmout břímě nepříjemných jednání a starostí o to, abyste včas a řádně uplatnili všechny své nároky coby poškozeného. Stejně tak Vás může jako viníka dopravní nehody nebo přestupku provést mašinérií správního nebo trestního řízení s, pokud možno, co nejmenšími následky.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s dopravními přestupky a nehodami?

 • Dostal jsem pokutu, jaké jsou mé povinnosti
 • Potřebuji ověřit, kolik mi zbývá bodů
 • Překročil jsem povolenou rychlost
 • Alkohol a jiné návykové látky za volantem
 • Chci změnit trestný čin na přestupek
 • Možnosti odvolání proti pokutě
 • Nezaplacení pokuty v termínu
 • Byl mi odebrán řidičský průkaz, jaké jsou mé možnosti?
 • Jak mi může být vráceno řidičské oprávnění?
 • Zastupování ve správním řízení
 • Způsobil jsem dopravní nehodu
 • Určení viníka dopravní nehody
 • Osoba blízká spáchala dopravní přestupek
 • Byla mi způsobena škoda dopravní nehodou, jak mám postupovat?
 • Obhajoba v přestupkovém/trestním řízení v souvislosti s dopravním přestupkem/trestným činem?
 • Jak jednat s pojišťovnou při uplatňování pojistných plnění?
 • Jak jednat s protistranou (jsem-li viník dopravní nehody nebo poškozený), abych dosáhl dohody bez nutnosti soudního jednání?
 • Jak získat prominutí zbytku trestu zákazu řízení (tzn. k „vrácení“ řidičského oprávnění)?