Právní pomoc při podání vysvětlení a výpovědi v trestním řízení

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Vyzvala Vás policie (třeba i telefonicky) k podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi? Je Vaší povinností se na výzvu policie dostavit a vysvětlení podat nebo svědeckou výpověď učinit. Máte však rovněž právo na právní pomoc při podání vysvětlení i výpovědi a z toho plynoucí

 • právo dohodnout si termín podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi tak, aby nekolidoval s Vašimi případnými pracovními či jinými důležitými povinnostmi (nelze se samozřejmě podání vysvětlení nebo učinění svědecké výpovědi nedůvodně vyhýbat)
 • právo na předchozí poradu s odborníkem – advokátem, mimo jiné i o tom, zda máte právo odmítnout výpověď z obavy vlastního trestního stíhání nebo trestního stíhání osoby blízké, případně dokonce povinnost odmítnout výpověď v případě, že byste svou výpovědí porušili povinnost mlčenlivosti nebo zvláštní režim utajovaných informací
 • právo na osobní přítomnost advokáta u Vašeho podání vysvětlení nebo u Vaší svědecké výpovědi na policii

Nepodceňujte, prosím, roli a účast advokáta při podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi. V trestním řízení totiž zejména platí, že co jednou vyslovíte, už těžko vezmete zpátky.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s podáním vysvětlení a výpovědi v trestním řízení?

 • Mám právo odmítnout podat svědeckou výpověď?
 • Byl/a jsem vyzván/a podat vysvětlení v trestním řízení, jaká mám práva?
 • Příprava před podáním vysvětlení a výpovědi v trestním řízení
 • Jak probíhá podání vysvětlení v rámci přípravného řízení trestního na policii?
 • ​​Zastoupení při podání vysvětlení na policii
 • Jak probíhá podání svědecké výpovědi na policii?
 • V jakých případech a o jakých skutečnostech jsem povinen vypovídat?
 • V jakých případech můžu podání vysvětlení odmítnout?
 • Stížnost proti zahájení trestního stíhání
 • Stížnost na jednání orgánů při podání vysvětlení a výpovědi