Nejčastěji řešené problémy

 • Analýza smluvní dokumentace
 • Prošetření rozhodnutí orgánů společnosti
 • Právní analýza stavu nemovitosti
 • Prověření případných věcných břemen
 • Analýza smluvní dokumentace, zejména operačních smluv
 • Analýza současných a budoucích rizik

Uvažujete nad investicí nebo koupí společnosti, nemovitosti či hotelu? Potřebujete zjistit všechna právní rizika a mít komplexní přehled už v průběhu vyjednávání obchodu? S více jak 25 lety zkušeností v oblasti korporátního práva a dlouhou řadou spokojených klientů jsme připraveni vám poskytovat na míru šitá řešení dle vašich potřeb.

Komplexní právní prověrky společnosti

 • Analýza smluvní dokumentace
 • Prošetření rozhodnutí orgánů společnosti
 • Porovnání souladu s českým právním řádem
 • Analýza soudních a rozhodčích rozhodnutí
 • Kontrola dodržení GDPR
 • LawFin

Komplexní právní prověrky nemovitosti

 • Právní analýza stavu nemovitosti
 • Kontrola výpisů z pozemkových a hypotečních registrů vedených pro nemovitosti
 • Přezkum vlastnických titulů
 • Prověření případných věcných břemen
 • Přezkum dalších právních zatížení nemovitostí

Komplexní právní prověrky v hotelnictví

 • Analýza smluvní dokumentace, zejména operačních smluv
 • Analýza současných a budoucích rizik
 • GDPR
 • LawFin

Naši odborníci jsou schopni vytvořit komplexní právní, finanční a daňové due diligence a to ve všech typech společností, nemovitostí a investicí do hotelnictví.

Identifikujeme a připravíme pro vás analýzu všech současných smluv, které mohou ovlivnit vaší transakci, prošetříme vlastnická práva, podíly a závazky. Odhalíme pro vás možné stávající, budoucí, ale i předešlé právní problémy, které na obchod mohou mít vliv. Dodáme vám výstup ve formě zprávy obsahující shrnutí klíčových zjištění, podpůrné analýzy a doporučení pro další postup.

Naše expertní právní analýza vás dokáže ochránit nejen před nebezpečným obchodem, ale pomůže vám orientovat se ve vztazích ve společnosti, mezi věřiteli, nebo společníky. Díky ní získáte podklad, jenž vám pomůže se rozumně rozhodnout a vyhodnotit rizikovost vaší zamýšlené investice.

Dále vám též nabízíme naší službu LawFin, v rámci níž poskytujeme pravidelné kvalitní právní a finanční služby sestavené na míru dle vašich potřeb.