Pracovní právo

Pracovněprávní vztahy přinášejí do života zaměstnance i zaměstnavatele mnoho sporných situací, ve kterých potřebují rychlé a komplexní právní poradenství. Umíme poradit jak mezinárodním korporacím zaměstnávajícím stovky zaměstnanců včetně zahraničních osob, tak středním a drobným podnikatelům čelícím rizikům a tlaku, které poskytování pracovních míst bezesporu přináší. V pracovních smlouvách, diskriminačních nárocích, mzdových sporech či odborových jednáních jsme totiž jako doma.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexní právní servis pro zaměstnavatele – právní služby týkající se pracovněprávní problematiky od vzniku pracovněprávního vztahu přes změny pracovněprávního vztahu, po ukončení pracovněprávního vztahu, to vše v rámci právního poradenství, smluvní agendy či zastupování v soudních řízeních
  • příprava kolektivních smluv a zastupování zaměstnavatele při jednání s odbory, jakož i při řešení kolektivních sporů
  • příprava a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele – struktura vzájemných vztahů, nastavení kontrolních mechanismů apod.
  • zastupování v soudních řízeních o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na pracovní právo

Naše advokátní kancelář čítá hned několik expertů na pracovněprávní problematiku, kteří mají bohaté zkušenosti jak s poradenstvím a zastoupením v oblasti pracovního práva, tak jsou i vyhledávanými autory stanovisek a expertiz v této oblasti. Neváhejte proto vaši kauzu svěřit do rukou našeho zkušeného týmu.

Náš individuální přístup nám umožňuje rychle a flexibilně řešit problémy zaměstnanců, kteří se ocitli ve složité právní situaci.

Díky širokému spektru specializace vám poskytneme oporu i v oblasti práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které jsou s pracovním právem neodmyslitelně spjaty.