Pracovní právo

  • komplexní právní servis pro zaměstnavatele – právní služby týkající se pracovněprávní problematiky od vzniku pracovněprávního vztahu (pracovní a manažerské smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, jmenování), přes změny pracovněprávního vztahu (např. převedení na jinou práci), po ukončení pracovněprávního vztahu (dohody o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, hromadné propuštění), to vše v rámci právního poradenství, smluvní agendy či zastupování v soudních řízeních
  • příprava kolektivních smluv a zastupování zaměstnavatele při jednání a vyjednávání s odbory, jakož i při řešení kolektivních sporů
  • tvorba a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele – struktura vzájemných vztahů, nastavení kontrolních mechanismů apod.
  • zastupování v soudních řízeních o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru
  • právní služby týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem/zaměstnavatelem, včetně zastupování v soudních sporech
  • právní služby vztahující se k zákazu konkurence – konkurenční doložky, včetně následného postupu při jejich porušení
  • obecné právní poradenství týkající se pracovněprávní agendy (práce přesčas, odměňování, překážky v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele, dovolená, antidiskriminační aspekty, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců apod.)
  • školení zaměstnanců
  • agenturní zaměstnávání

Pracovněprávní vztahy přinášejí do života zaměstnance i zaměstnavatele mnoho sporných situací, ve kterých potřebují rychlé a komplexní právní poradenství. Umíme poradit jak mezinárodním korporacím zaměstnávajícím stovky zaměstnanců včetně zahraničních osob, tak středním a drobným podnikatelům čelícím rizikům a tlaku, které poskytování pracovních míst bezesporu přináší.

Náš individuální přístup nám také umožňuje rychle a flexibilně řešit problémy zaměstnanců, kteří se ocitli ve složité právní situaci.

Díky širokému spektru specializace vám poskytneme oporu i v oblasti práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které jsou s pracovním právem neodmyslitelně spjaty.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Rádi Vás provedeme
problematikou práva