Poradenství pro sportovní svazy, kluby a sportovní funkcionáře

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Sportovním svazům a klubům poskytujeme specializované právní poradenství ve všech oblastech jejich fungování.

Pomáháme při založení, změně či zániku organizace i klubu, a to včetně zápisu do veřejného rejstříku. 

Zajišťujeme kompletní smluvní agendu, zejména přípravu pracovních smluv, kupních i nájemních smluv, hráčských smluv, smluv týkajících se marketingu, reklamy i mediálních práv.

Poskytujeme poradenství při organizaci sportovních soutěží na národní i mezinárodní úrovni, včetně komunikace s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

Poskytujeme právní poradenství při využívání dotačních programů, např. v rámci podávání žádostí o dotace či v rámci jejich následného vyúčtování, jakožto i v případech dotačních kontrol. Zajišťujeme komunikaci s dotačními orgány.

Poskytujeme právní poradenství ve věci daňové problematiky vyskytující se v rámci činností sportovních organizací.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s poradenstvím pro sportovní svazy a kluby?

 • Jak založit sportovní organizaci?
 • Jak založit sportovní klub?
 • Jak zapsat klub nebo svaz do veřejného rejstříku?
 • Jak sepsat hráčskou smlouvu a vzory hráčských smluv
 • Organizace sportovních soutěží
 • Využívání dotačních programů
 • Změny u statuárních orgánů organizace nebo klubu
 • Kompletní smluvní agenda
 • Poradenství v daňové problematice v oblasti sportu
 • Zastupování sportovních svazů při soudních řízeních
 • Příprava vzorových smluv pro kluby a svazy
 • Organizace neziskových spolků
 • Daňové poradenství sportovních svazů
 • Příprava dokumentů potřebných pro konání valných hromad sportovních svazů
 • Poradenství pro sportovní funkcionáře
 • Zastupování u mezinárodních arbitráží pro sportovní funkcionáře
 • Zastupování při jednáních s mezinárodními svazy

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?