Pohledávky, exekuce a insolvence

Ať už jste se ocitli na straně dlužníka či věřitele, je nutné rychle jednat. Vymáhání pohledávek, vypracování insolvenčního návrhu, zastupování v rámci insolvenčního řízení jsou obvyklé problémy, které pomáháme našim klientům vyřešit. Neváhejte tak svěřit vaši kauzu do rukou našeho zkušeného týmu. Pomůžeme vám s nástrahami insolvenčního a exekučního práva a vy tak můžete mít o starost míň.

Nejčastěji řešené problémy

  • nastavení principů vymáhání pohledávek přímo u klienta dle jeho možností a požadavků, aby pravděpodobnost nutnosti dalšího vymáhání byla minimalizována
  • zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
  • zajištění komplexních postupů při vymáhání pohledávek od posouzení dobytnosti pohledávek, přes předsoudní stádium vymáhání (včetně osobního jednání s dlužníky), dále zajištění zahájení soudního, případně rozhodčího řízení a jeho následné vedení a konečně zajištění exekučního vymožení pohledávek, to vše včetně poskytování aktualizovaných přehledů a informačních služeb o jednotlivých postupech pro potřeby klienta
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na insolvenční a exekuční právo

Náš specializovaný tým má bohaté zkušenosti jak s poradenstvím, tak se zastoupením v oblasti vymáhání pohledávek a exekucí. Členové týmu jsou připraveni vám rychle a odborně poradit. Budou za vás bojovat po celou dobu exekučního řízení. Díky dlouhodobé spolupráci s ověřenými soudními exekutory vám pomohou efektivně a účinně vymoci vaše pohledávky.

Pravomocný rozsudek soudu k úspěšnému vymáhání pohledávky často nestačí. V takových případech se na nás neváhejte obrátit. Sepisování exekučních návrhů a zastupování v exekučních řízeních je pro nás každodenní praxí, právě proto jsme v této oblasti jedni z nejlepších. Dlouhodobě spolupracujeme s ověřenými a efektivně fungujícími exekutorskými úřady, abychom našim klientům zajistili rychlé a účinné vymožení jejich pohledávek. 

Právní poradenství poskytujeme i v případech hrozící exekuce či neoprávněné exekuce a náhrady škody s tím spojené. Vyřešíme i nepříjemné situace jako neoprávněné zabavení majetku podáním vylučovací žaloby. Asistenci poskytujeme také při sepsání notářského zápisu s přímou vykonatelností.