Pohledávky, exekuce a insolvence

  • nastavení principů vymáhání pohledávek přímo u klienta dle jeho možností a požadavků, aby pravděpodobnost nutnosti dalšího vymáhání byla minimalizována
  • zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
  • zajištění komplexních postupů při vymáhání pohledávek od posouzení dobytnosti pohledávek, přes předsoudní stádium vymáhání (včetně osobního jednání s dlužníky), dále zajištění zahájení soudního, případně rozhodčího řízení a jeho následné vedení a konečně zajištění exekučního vymožení pohledávek, to vše včetně poskytování aktualizovaných přehledů a informačních služeb o jednotlivých postupech pro potřeby klienta
  • zajištění komplexního řešení agendy hromadného vymáhání pohledávek
  • komplexní právní služby související s problematikou směnečného práva (vystavování směnek, jejich vymáhání, zastupování v řízení nalézacím i exekučním)
  • zajištění komplexních právních služeb klientovi v pozici dlužníka, zejména jednání s věřiteli o mimosoudním řešení celé věci, zastupování v soudním či rozhodčím řízení a zastupování v rámci exekučního řízení (např. odklad provedení či zastavení exekuce, zastupování v řízení o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, zastupování v exekučním řízení)
  • poskytování právních služeb souvisejících s insolvenčním řízením (právní poradenství, příprava insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců)
  • poskytnutí spolupracujícího insolvenčního správce

Pravomocný rozsudek soudu k úspěšnému vymožení pohledávky často nestačí. V takových případech se na nás neváhejte obrátit. Sepisování exekučních návrhů a zastupování v exekučních řízeních je pro nás každodenní praxí, právě proto jsme v této oblasti jedni z nejlepších. Dlouhodobě spolupracujeme s ověřenými a efektivně fungujícími exekutorskými úřady, abychom našim klientům zajistili rychlé a účinné vymožení jejich pohledávek. Právní poradenství poskytujeme i v případech hrozící exekuce či neoprávněné exekuce a náhrady škody s tím spojené. Vyřešíme i nepříjemné situace jako neoprávněné zabavení majetku podáním vylučovací žaloby. Asistenci poskytujeme také při sepsání notářského zápisu s přímou vykonatelností.

Ať jste se již ocitli na straně dlužníka či věřitele, je nutné rychle jednat. Neváhejte svěřit vaši kauzu do rukou našeho zkušeného týmu. Vaše důvěra v nás se vám vyplatí.

Náš specializovaný tým má bohaté zkušenosti jak s poradenstvím, tak se zastoupením v oblasti vymáhání pohledávek a exekucí. Členové týmu jsou připraveni vám rychle a odborně poradit. Budou za vás bojovat po celou dobu exekučního řízení. Díky dlouhodobé spolupráci s ověřenými soudními exekutory vám pomohou efektivně a účinně vymoci vaše pohledávky.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Pohledávky, exekuce a insolvence

Jaké problémy nejčastěji řešíme?

Reference

Naše práce mluví za nás

Ministerstvo financí ČR

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby Ministerstvu financí ČR spočívající v poradenské činnosti a ve vypracování stanovisek a podkladů k vyjádřením a dalším podáním ve věci soudního sporu vedeného s Českou pojišťovnou a.s. o zaplacení více než 500.000.000,- Kč.

Více >

Český rozhlas - rozhlasové poplatky

Naše advokátní kancelář poskytuje od roku 2013 právní služby Českému rozhlasu při výběru poskytovatele služeb zajišťujícího správu a vymáhání rozhlasových poplatků. Součástí právního poradenství je též komplexní příprava příslušného zadávacího řízení, včetně přípravy zadávací dokumentace. 

Tyto služby navazují na účast JUDr. Peta Tomana v expertním týmu Českého rozhlasu pro řešení pohledávek za rozhlasovými poplatníky a záměru Českého rozhlasu zefektivnit dosavadní způsob řešení pohledávek. 

 

Více >

Lesy ČR v. LESS & FOREST s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje od roku 2012 právní služby a zastoupení  společnosti Lesy České republiky, s.p. při vymáhání pohledávek a jiných práv vůči spol. LESS & FOREST s.r.o., LESS a.s. a ostatním členům skupiny LESS v insolvenčních řízeních. Celková výše vymáhaných pohledávek činí cca 1,3 miliardy korun českých. Společnost LESS a.s. je největší tuzemskou lesnicko-dřevařskou firmou a zároveň byla jedním z největších obchodních partnerů Lesů ČR.   

Více >

Ministerstvo financí ČR - pohledávky Alde Securities

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby Ministerstvu financí ČR spočívající ve vypracování právního stanoviska, jehož obsahem bylo posouzení důvodnosti a vhodnosti vypořádání nároků uplatňovaných vůči Ministerstvu financí společností Alde Securities Ltd. a společností NESYROS LIMITED z titulu zákonného ručení za závazky související s privatizovaným majetkem.

Česká republika čelila žalobě v rámci více vnitrostátních sporů o částku 15 miliard korun, v případné mezinárodní arbitráže jí hrozilo riziko ještě násobně vyšší. Na základě expertních posudků, které si Ministerstvo financí nechalo zpracovat, včetně našeho právního stanoviska, v roce 2013 vláda schválila smírně řešení těchto sporů. Více o skončení této kauzy se dočtete ZDE.

Více >

STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s.

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby při likvidaci společnosti STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s., kde jediným akcionářem bylo Ministerstvo financí ČR. Likvidace byla úspěšně dokončena, přičemž likvidační zůstatek byl nad původní očekávání.

Více >

Lesy ČR v. CE Wood

Naše advokátní kancelář v letech 2009 – 2013 poskytovala právní služby a obhajobu zájmů státu ve sporu Lesů České republiky se společností CE WOOD, a.s. o pohledávku ve výši 5.7 miliard Kč, včetně insolvenčního řízení.

Více >

Rádi Vás provedeme
problematikou práva