Pacientské spory

Jste poskytovatelem zdravotních služeb, který je žalován pacientem za pochybení nebo způsobení škody? Nebo jste naopak pacientem, kterému byla způsobena újma? Náš zkušený tým tento typ sporů zná z obou stran a je připravený Vás hájit.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Zajistíme vypracování znaleckého posudku, zajistíme potřebnou spolupráci s pojišťovnou a obstaráme případné mimosoudní vyrovnání.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s:

  • Žaloby na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví
  • Pochybení při poskytování zdravotních služeb
  • Sjednání mimosoudní dohody