Obhajoba v trestním řízení

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Bylo Vám sděleno obvinění (usnesení o zahájení trestního stíhání) ze spáchání trestného činu nebo na Vás byla podána obžaloba k soudu? Byli jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých zadrženi nebo zatčeni policií? Náš tým právníků s letitými zkušenostmi s obhajobou ve všech fázích trestních řízení Vám rád poradí.

Trestní stíhání je v mnoha ohledech náročné jak pro obviněného (potažmo obžalovaného), tak i pro jeho rodinu a blízké. Jsme připraveni poskytnout Vám potřebnou právní podporu a provést Vás trestním řízením tak, aby tato mimořádná životní situace byla pro Vás, pokud možno, co nejméně tíživá.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s obhajobou v trestním řízení?

 • Jaká mám práva a povinnosti v trestním řízení (právo nahlížet do trestního spisu, právo účastnit se úkonů trestního řízení, právo činit návrhy na doplnění dokazování atd.)?
 • Byl/a jsem obviněna ze spáchání trestného činu, co mi hrozí?
 • Můj blízký se nachází ve vazbě, jak mu mohu pomoci?
 • Jak postupovat v případě zadržení nebo zatčení?
 • Jak postupovat v případě obvinění z trestného činu, zejména jak se efektivně bránit proti obvinění z trestného činu?
 • Jak se domluvit se státním zástupcem na vině a trestu?
 • Jak se dohodnout s poškozeným na náhradě škody a pokusit se dosáhnout ukončení trestního řízení tak, abych nebyl odsouzen/a, potrestán/a a neměl/a tak záznam v rejstříku trestů?
 • Jak mohu navštívit osobu ve vazbě, projednat s ní okolnosti jejího trestního stíhání a strategii obhajoby?
 • Jaká práva a povinnosti má osoba ve vazbě?
 • Zastoupení obžalovaného před soudem
 • Jak učinit návrh na propuštění osoby z vazby nebo návrh na nahrazení vazby jiným způsobem (např. tzv. kauce, elektronický náramek apod.)?
 • Příprava odvolání proti rozhodnutí soudu
 • Příprava ústavní stížnosti
 • Zastoupení firem v trestních řízeních
 • Náhrada škody a zadostiučinění v případě nespravedlivého rozsudku
 • Prokazování neviny

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?

Rádi vás provedeme
problematikou práva