Občanské právo

Občanské právo představuje páteř soukromého práva a jeho perfektní znalost bereme za svoji profesní povinnost. Ať už řešíte otázky občanského práva hmotného nebo jste se ocitli ve vřavě civilněprávního procesu, jsme tu pro vás. Statusové otázky, dědické právo, věcná práva, práva spotřebitele či občanskoprávní závazky máme totiž v malíčku. Víme, že spory s protistranou mohou být stresující a únavné. Pro váš klid v duši se obratťe na naše zkušené advokáty a mezitím se můžete věnovat vašim radostem, zatímco starosti nechte na nás.

Nejčastěji řešené problémy

  • právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
  • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
  • ochrana osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
  • právní poradenství poskytované v oblasti práva na ochranu spotřebitele [specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (Internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.]
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na občanské právo

Občanské právo
v našem blogu