Občanské právo

  • Právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
  • Komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
  • Ochrana osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
  • Právní poradenství poskytované v oblasti práva na ochranu spotřebitele [specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (Internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.]
  • Komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
  • Právní služby týkající se závazkově-právních vztahů – sepis smluv – typových (např. smlouvy kupní, nájemní, o dílo, darovací, o půjčce, příkazní atd.) i nepojmenovaných dle konkrétních individuálních potřeb klienta
  • Advokátní úschovy
  • Komplexní právní poradenství v oblasti práva svobodného přístupu k informacím
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Rádi Vás provedeme
problematikou práva