Majetková práva dítěte

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Rodiče jako zákonní zástupci nezletilých dětí často řeší i otázky správy jmění nezletilých, případně zastupování nezletilých v různých záležitostech. Naši odborníci zaměřující se na rodinné právo jsou proto připraveni poskytnout Vám potřebné konzultace a rady, abyste se zorientovali v právech a povinnostech, která rodičům plynou zejména v souvislosti se

  • zastupováním nezletilých dětí při hmotněprávních úkonech včetně souvisejících procesních záležitostí (typicky souhlasy soudu s právním jednáním za nezletilého, např. v případě darování nezletilému dítěti);
  • správou jmění nezletilého dítěte.

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?