Právo kybernetické bezpečnosti

Moderní doba s sebou přináší nové výzvy. Na ty musí reagovat i právo. Kybernetická bezpečnost a s ní spojené otázky otevírají zcela novou právní oblast, která velmi rychle nabývá na významu. Denně je třeba čelit útokům hackerů. Řada osob je povinna zavádět bezpečnostní opatření včetně řízení aktiv, rizik, dodavatelů a mnoha dalších činností. Byl vytvořen NÚKIB, který disponuje širokými pravomocemi – kontroluje, ukládá sankce, vydává metodiky a varování. My tuto problematiku řešíme, abyste vy nemuseli.

Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na právo kybernetické bezpečnosti

Právní úprava kybernetické bezpečnosti se tak velmi dynamicky vyvíjí. Často je s ní tak spojeno více otázek než odpovědí. Naše kancelář v tomto ohledu disponuje unikátním know-how, které jsme získali i díky bohatým praktickým zkušenostem s právním poradenstvím našim klientům v této oblasti.

Jelikož však v této problematice nestačí jen právní znalosti, spolupracujeme v kanceláři s uznávanými experty z oboru informačních technologii. I díky tomu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou a efektivní právní podporu všem subjektům, kterých se dotýká jakákoli otázka spojená s kybernetickou bezpečností.

Rádi vás provedeme
problematikou práva