Právo kybernetické bezpečnosti

  • Konzultace prováděných bezpečnostních opatření
  • Poradenství v oblasti veřejných zakázek a řízení dodavatelů technologií
  • Identifikace práv a povinností klienta v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Příprava a úprava smluvní dokumentace a vnitřních předpisů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti
  • Zastoupení v jednáních a řízeních u NÚKIB
  • Analýzy evropské i české legislativy a jejich dopadu
  • Právní audity
  • Právo 5G sítí

Moderní doba s sebou přináší nové výzvy. Na ty musí reagovat i právo. Kybernetická bezpečnost a s ní spojené otázky otevírají zcela novou právní oblast, která velmi rychle nabývá na významu. Denně je třeba čelit útokům hackerů. Řada osob je povinna zavádět bezpečnostní opatření včetně řízení aktiv, rizik, dodavatelů a mnoha dalších činností. Byl vytvořen NÚKIB, který disponuje širokými pravomocemi – kontroluje, ukládá sankce, vydává metodiky a varování.

Právní úprava kybernetické bezpečnosti se tak velmi dynamicky vyvíjí. Často je s ní tak spojeno více otázek než odpovědí. Naše kancelář v tomto ohledu disponuje unikátním know-how, které jsme získali i díky bohatým praktickým zkušenostem s právním poradenstvím našim klientům v této oblasti.

Jelikož však v této problematice nestačí jen právní znalosti, spolupracujeme v kanceláři s uznávanými experty z oboru informačních technologii. I díky tomu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou a efektivní právní podporu všem subjektům, kterých se dotýká jakákoli otázka spojená s kybernetickou bezpečností.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Rádi Vás provedeme
problematikou práva