Kybernetická bezpečnost

Moderní doba s sebou přináší nové výzvy. Na ty musí reagovat i právo. Kybernetická bezpečnost a s ní spojené otázky otevírají zcela novou právní oblast, která velmi rychle nabývá na významu. Denně je třeba čelit útokům hackerů. Řada osob je povinna zavádět bezpečnostní opatření včetně řízení aktiv, rizik, dodavatelů a mnoha dalších činností. Byl vytvořen NÚKIB, který disponuje širokými pravomocemi – kontroluje, ukládá sankce, vydává metodiky a varování. My tuto problematiku řešíme, abyste vy nemuseli.

Udělejte první krok na cestě k zajištění efektivní kybernetické bezpečnosti.

Vůči nové legislativě i reálným hrozbám.

S přijetím směrnice NIS 2 a s ní souvisejícím Novým zákonem o kybernetické bezpečnosti vzniknou nově povinnosti vice než 6 000 subjektům! Neotálejte a zjistěte, zda se nové povinnosti budou vztahovat I na vaši organizaci.

Nejčastěji řešené problémy

  • konzultace prováděných bezpečnostních opatření
  • poradenství v oblasti veřejných zakázek a řízení dodavatelů technologií
  • identifikace práv a povinností klienta v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • analýzy evropské i české legislativy a jejich dopadu
  • právní audity

Služba Cybersecurity Compliance

Služba Cybersecurity compliance je cestou, jak komplexně zajistit kybernetickou bezpečnost vaší společnosti.

  • Audit kybernetické bezpečnosti
  • Zajištění souladu s platnou právní úpravou
  • Řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce
  • Komplexní školení zaměstnanců a managementu

Audit kybernetické bezpečnosti

Jedinečné řešení, jak komplexně a dlouhodobě zajistit kybernetickou bezpečnost vaší společnosti.

S námi máte jistotu, že jste jako vedení společnosti v oblasti cyber security udělali maximum.

Identifikace hrozeb

Identifikujeme potenciální kybernetická rizika, která by mohla mít dopad na provoz a aktiva organizace.

Odhalení zranitelností

Posoudíme pravděpodobnost a dopad identifikovaných kybernetických rizik.

Návrh opatření & implementace

Identifikujeme bezpečnostní opatření (organizační a technická) na snížení rizik na akceptovatelnou úroveň.

Školení & ověření týmu

Poskytujeme doporučení pro řízení kybernetických rizik s cílem zlepšení pozice organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Co službou získáte?

Spolupráce renomované právní kanceláře a odborníků na aplikovanou kybernetickou bezpečnost je přidanou hodnotou našich služeb, díky kterým získáte:

Jistotu

Písemné zhodnocení vašeho systému kybernetické bezpečnosti včetně doporučení, jak jednotlivé zranitelnosti odstranit.

Přehled

Komplexní dokumentaci k potřebným preventivním i reaktivním procesům.

Aktuálnost

Zajištění souladu s relevantní legislativou.

Technologie

Špičkové technologie pro zajištění kybernetické bezpečnosti z technického hlediska.

Školení

Pravidelné školení zaměstnanců v rámci programu 5 minut pro vaši bezpečnost. Navíc praktické ověření spolehlivosti.

Právní úprava kybernetické bezpečnosti se tak velmi dynamicky vyvíjí. Často je s ní tak spojeno více otázek než odpovědí. Naše kancelář v tomto ohledu disponuje unikátním know-how, které jsme získali i díky bohatým praktickým zkušenostem s právním poradenstvím našim klientům v této oblasti.

Jelikož však v této problematice nestačí jen právní znalosti, spolupracujeme v kanceláři s uznávanými experty z oboru informačních technologii. I díky tomu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou a efektivní právní podporu všem subjektům, kterých se dotýká jakákoli otázka spojená s kybernetickou bezpečností.

Partneři

služby kybernetické bezpečnosti.

Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba poskytuje právní služby na nejvyšší úrovni domácím i zahraničním klientům. Na oblast práva kybernetické bezpečnosti se zaměřuje již řadu let a je zárukou, že i v dnešní právní džungli bude Vaše společnost splňovat veškeré povinnosti.

KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu.

V České republice zaměstnáváme přes 1 000 odborníků a tím se řadíme mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Svým klientům pomáháme zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen u nás, ale také v zahraničí.

Corpus Solutions je konzultační a technologickou společností, která se specializuje na oblast aplikované kybernetické bezpečnosti.

Zákazníky systematicky vedeme k tomu, aby se naučili rozumět kybernetickým hrozbám, které ohrožují jejich business a dokázali na ně správně reagovat.

Naše hodnota leží ve vysoce profesionálních službách, které se opírají o praktické zkušenosti z náročných prostředí a jsou poskytovány odborníky s dlouholetou historií v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na právo kybernetické bezpečnosti