Komplexní právní zastoupení

V naší advokátní kanceláři jsme hrdí na to, že nabízíme komplexní právní služby nejvyšší úrovně. Základem naší praxe je široká specializace našeho týmu a individuální přístup ke klientům. Snažíme se navazovat dlouhodobé vztahy s našimi klienty a chápeme, že jejich potřeby přesahují rámec pouhých právních záležitostí. Snažíme se jim poskytovat podporu nejen v jejich osobním životě, ale i v životě jejich společností.

Reference

Naše práce mluví za nás

Hlavní město Praha - lékařská pohotovostní služba

Od roku 2018 poskytujeme hlavnímu městu Praha právní služby související "s analýzou právní formy zajištění lékařské pohotovostní služby a lékárenské pohotovostní služby."

Více >

Česká jezdecká federace

Od roku 2010 poskytujeme právní služby a zastoupení České jezdecké federaci, ve všech jejích činnostech. Naše advokátní kancelář pro Českou jezdeckou federaci mimo jiné připravovala komplexní revizi stanov federace a dalších dokumentů, například disciplinárního řádu. České jezdecké federaci rovněž poskytujeme zastoupení ve sporech.

JUDr. Petr Toman je zároveň od roku 2011 doposud předsedou Disciplinární komice České jezdecké federace. 

Více si můžete přečíst zde.

Více >

Hlavní město Praha - veřejné osvětlení

Od roku 2017 poskytujeme hlavnímu městu Praha "právní pomoc související s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy, zejména s veřejnými zakázkami v oblasti správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl. města Prahy, zajištění dodávek energií pro osvětlení, spolupráce se společností TCP, a.s. případně dalšími subjekty ve výše uvedené oblasti včetně právního zastoupení ve správních řízeních před Úřadem na ochranu veřejné soutěže a navazujícím řízení soudním." 

Více >

VOLŠATRANS

Od roku 2016 poskytujeme panu Volšičkovi-VOLŠATRANS komplexní právní služby ve všech právních věcech dle zadání a potřeb klienta. Luděk Volšička - VOLŠATRANS nabízí kompletní servis v oboru logistiky – vnitrostátní i mezinárodní dopravě. Na českém trhu působí již od roku 1997.

Více >

Ministerstvo zemědělství ČR

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, na základě vyhrané veřejné zakázky s názvem: Rámcová smlouva na komplexní ekonomické, personální, organizační a právní poradenství pro strukturální reformu určených institucí Ministerstva zemědělství, poskytuje od roku 2012 právní služby Ministerstvu zemědělství. Vzhledem k tomu, že předmětem rámcové smlouvy s Ministerstvem zemědělství není pouze poskytování právních služeb, ale také ekonomického, personálního a organizačního poradenství, se na plnění rozsáhlého předmětu této veřejné zakázky kromě naší advokátní kanceláře podílí také jedna z předních světových poradenských organizací Grant Thornton a dále také advokátní kancelář Rychetský Hlaváček Krampera & partneři.

Důvodem zadání této veřené zakázky je příprava hluboké strukturální reformy resortu zemědělství a jeho institucí, ke kterému je třeba provedení ekonomických, personálních, organizačních a právních analýz současného stavu, návrh řešení nového organizačního uspořádání dotčených oblastí resortu, příprava kompletně odůvodněného věcného záměru navržených legislativních změn a jeho rozpracování do konkrétního plánu implmentace a následně i příprava paragrafového znění navržených textů právních předpisů transformovaných oblastí. To vše včetně právního poradenství a zabezpečení řízení změn v průběhu transformace. 

Více informací najdete v článku ZDE.

V týdeníku Euro jsme publikovali článek shrnující nejdůležitejší aspekty připravované reformy zemědělství. Článek s názvem "Konečně reforma zemědělství: Státní instituce v agrárním sektoru čekají podstatné změny. Výsledkem mají být efektivně fungující úřady" najdete ZDE.

Více >

MITTELEUROPA

Od roku 2012 poskytuje naše advokátní kancelář trvalé komplexní právní služby holdingové skupině MITTELEUROPA. Skupina se věnuje především projektům v oblasti nemovitostí a vymáhání pohledávek, ale také agrobyznysu, agrovýrobě a obchodům se zemědělskými komoditami a hnojivy. Právní služby poskytujeme jak holdingové a úvěrující společnosti skupiny, tak jejím dceřinným společnostem. 

Více >

Neplatnost voleb v obci Hřensko

Naše advokátní kancelář zastupovala Občanskou demokratickou stranu ve sporu o neplatnost voleb do zastupitelstva obce Hřensko.

Občanská demokratická strana (ODS) podala návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Hřensko, protože krátce před konáním voleb se k trvalému pobytu v této obci přihlásilo 67 osob starších 18 let, v důsledku čehož vrostl počet voličů v obci asi o třetinu. Přihlášení nových obyvatel k trvalému pobytu přitom umožnila osoba, která ve volbách do zastupitelstva též kandidovala.

Krajský soud v Ústí nad Labem však návrh ODS na vyslovení neplatnosti zamítl. Právní názor Krajského soudu v Ústí nad Labem však ODS považuje za protiústavní, formalistický a formálně pozitivistický. ODS proto podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ústavní stížnost. Ústavní stížnosti pak Ústavní soud svým nálezem ze dne 4. května 2011 sp.zn. Pl. ÚS 59/10 vyhověl a rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil. 

Více o rozhodnutí Ústavního soudu se dozvíte ZDE.

Články z medií si můžete přečíst ZDE, ZDE nebo ZDE.

Více >

Borgy CZ

Již od roku 2011 poskytujeme společnosti Borgy CZ, a.s. komplexní právní služby ve všech právních věcech dle zadání a potřeb klienta. Společnost BORGY CZ, a.s. se od roku 2009 zabývá distribucí spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Dodává zboží do specializovaných řetězců a cca 300 prodejen elektro a domácích potřeb po celé ČR. Společnost BORGY působí i v dalších evropských zemích.

Více >

HOBRA – Školník s.r.o.

Již od roku 1997 poskytujeme společnosti HOBRA – Školník s.r.o. komplexní právní služby ve všech právních věcech dle zadání a potřeb klienta. Společnost HOBRA-Školník s.r.o. je významným evropským výrobcem filtračních zařízení a izolačních materiálů.

Více >

Jsme hrdi na to, že pro mnoho našich klientů jsme dlouholetým partnerem po celou dobu jejich podnikání. Zároveň jim pomáháme i s jejich soukromoprávními problémy. Desítkám našich klientů radíme již od devadesátých let a po jejich boku stojíme doposud. To je pro nás největší známkou důvěry a spokojenosti našich klientů. Velice si toho vážíme.

Za více než 30 let naší praxe jsme již pomohli mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Rádi vás provedeme
problematikou práva