Kompletní smluvní a závazkové vztahy ve věcech poskytování zdravotní péče

Obdobně jako jakoukoliv jinou oblast podnikání, i zdravotnictví provází množství smluv uzavíraných mezi jeho aktéry. Závazkové vztahy týkající se zdravotnictví jsou však ze své podstaty velmi specifické. Naši advokáti mají zkušenosti s poskytováním kompletních služeb ve věci přípravy smluv, ať už mezi poskytovateli zdravotních služeb, smluv s pacienty, zdravotními pojišťovnami i s různými externími dodavateli. Naše služby můžete dále využít nejen během procesu vytváření návrhů smluv, ale také během jejich sjednávání.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s:

  • Příprava vzorových smluv
  • Příprava smluv nezbytných pro řádný chod zdravotnického řízení (zejména dodávky léčiv, zdravotnických prostředků, přístrojů a spotřebního materiálu)
  • Příprava smluv o poskytnutí zdravotní péče mezi pacientem a poskytovatelem
  • Příprava a sjednávání smluv mezi poskytovatelem a pojišťovnou