Firemní compliance (včetně prevence trestní odpovědnosti právnické osoby)

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Odpovědný podnikatel v rámci kvalifikovaného řízení společnosti včetně řízení rizik v dnešní době již zcela standardně využívá tzv. compliance management system. Jedná se o soubor opatření, která ve svém souhrnu zajišťují řádný vnitřní chod organizace a soulad její činnosti s právními a jinými podobnými normami.

Realizace compliance programů u klienta zpravidla zahrnuje

 • detailní vstupní analýzu – seznámení se s povahou, strukturou a rozsahem činnosti klienta, identifikace možných rizik, posouzení existence, obsahu a dosavadního provádění compliance nástrojů;
 • preventivní opatření – tvorba jasných a srozumitelných pravidel včetně jejich provozního zavedení u klienta (školení apod.), nastavení kompetencí a odpovědnosti;
 • kontrolu – návrh a nastavení kontrolních nástrojů a jejich provádění, interní šetření;
 • reakce – řešení konkrétních zjištěných problémů a nežádoucích událostí.

S účinností zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim od 1. ledna 2012 navíc zavádění compliance programů v rámci právnických osob nabylo o to víc na významu, neboť správným nastavením a prováděním preventivních opatření může právnická osoba svou trestní odpovědnost vyloučit.

Buďte tedy i Vy odpovědným manažerem a zaveďte ve své organizaci náležitý compliance program prevence nežádoucích jevů a rizik, včetně prevence trestní odpovědnosti.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s firemním compliance?

 • Vysvětlení a školení, co je compliance management system pro management i zaměstnance
 • Jaká rizika s sebou nese mé podnikání?
 • Preventivní opatření uvnitř firmy
 • Lze vyloučit mou trestní odpovědnost jakožto právnické osoby?
 • Školení compliance officerů
 • Kontrola dodržování compliance programů
 • Zaměstnanci porušili vnitřní předpisy, jak postupovat?
 • Interní vyšetřování porušení compliance
 • Analýza rizikových faktorů z hlediska compliance
 • Příprava a implementace kontrolních mechanismů compliance
 • Zajištění důkazů při porušení compliance
 • Zavedení interních oznamovacích cest pro program compliance
 • Ochrana oznamovatelů ve společnosti
 • Spolupráce při kontrolách ze strany dozorových orgánů
 • Compliance školení vrcholového managementu