Cenné papíry

Občanský zákoník říká, že cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Tušíme ale, že tato definice vám v praxi moc nepomůže, nicméně obyčejný papír mající náležitosti cenného papíru vám může přidělat vrásky na čele. Znáte - li ale pravidla hry, cenný papír může být užitečným nástrojem. Ať už se váš problém týká směnek, akcií či dluhopisů, nechte si poradit od zkušených advokátů.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexní právní služby týkající se cenných papírů a nakládání s nimi
  • vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky, šeky)
  • komplexní právní servis související se smluvní agendou týkající se cenných papírů (převodní a obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově a správě)
  • komplexní právní služby související s problematikou zastavení cenných papírů
  • komplexní právní služby týkající se přeměn podoby cenných papírů
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na právo cenných papírů

Rádi vás provedeme
problematikou práva