Bezdůvodné obohacení

Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Zjednodušeně řečeno nám ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) říká, že se nikdo nemá na úkor jiného bezdůvodně obohacovat. Bezdůvodně se obohatí ten, kdo se obohatí „bez spravedlivého důvodu“.

V případech nepeněžitých plnění může vydání bezdůvodného obohacení činit potíže. Pro případ, že není možné vydání bezdůvodného obohacení (např. proto, že věc již zanikla), má zpravidla ochuzený právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny obohacení.

Upozorňujeme, že v případě soudního sporu má osoba, která obdržela plnění, povinnost tvrdit a prokázat titul, na základě kterého plnění obdržela. Např. ten, kdo tvrdí, že obdržel plnění na úhradu dluhu tak musí prokázat, že skutečně takový dluh existoval. Jinak se vystavuje riziku, že bude obdržené plnění shledáno bezdůvodným obohacením, a bude mít povinnost takové plnění vrátit.

Jsme si vědomi toho, že pro právního laika může být mnohdy složité rozlišit případy řádného plnění a bezdůvodného obohacení. Proto jsou naši zkušení právníci připraveni Vám pomoci.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s bezdůvodným obohacením?

  • Plnění z právního důvodu, který odpadl (např. odstoupení od smlouvy, na základě které bylo plněno)
  • Protiprávní užití cizí hodnoty (např. užívání cizího pozemku v případě, kdy pozemek a na něm stojící stavba nemají stejného vlastníka)
  • Plnění za osobu, která měla po právu plnit sama
  • Chybně zaslané peníze na nesprávný bankovní účet
  • Investice do nemovitosti manžela/manželky a následný rozchod
  • Vyplácení výživného na dítě v čase, kdy na něj není nárok
  • Zpronevěření peněz uchovaných v úschovně
  • Analýza skutkové situace a právní zhodnocení, zda se klient nebo někdo jiný na jeho úkor bezdůvodně obohatil
  • Sepsání potřebných písemností (zejm. předžalobní výzvy) a právní podání (návrh na zahájení řízení – žalobu)
  • Peněžitá náhrada za bezdůvodné obohacení